Chwilio'r wefan
English

Incwm aelwydydd: amcangyfrifon ardaloedd bach yn seiliedig ar fodel

Amcangyfrifon ardaloedd bach o incwm blynyddol cyfartalog aelwydydd (2015-16)

Ym mis Ebrill 2018, cyhoeddodd y Swyddfa Ystadegau Cenedlaethol (SYC) set o amcangyfrifon yn seiliedig ar fodel o incwm blynyddol cyfartalog (cymedrig) aelwydydd ar lefel Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganolig (ACEHG) ar gyfer 2015/16.  Lluniwyd yr amcangyfrifon gan ddefnyddio data Arolwg Adnoddau Teulu (FRS) ynghyd â data cyfrifiad 2011 a data gweinyddol.

Mae amcangyfrifon yn seiliedig ar fodel wedi cael eu llunio ar gyfer y mesurau incwm canlynol:

  • Cyfanswm incwm blynyddol aelwydydd
  • Incwm blynyddol net aelwydydd
  • Incwm blynyddol net aelwydydd cyn costau tai (incwm cyfwerthedd*)
  • Incwm blynyddol net aelwydydd ar ôl costau tai (incwm cyfwerthedd).

Mae PDF Document nodyn briffio (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd wedi cael ei lunio sy'n amlinellu sail yr amcangyfrifon ac yn darparu ffigurau ar gyfer pob ACEHG yn Abertawe. 

Ardal ddaearyddol ystadegol yw ACEHG a grëir trwy ddefnyddio data cyfrifiad gan grwpiau o ACEHI (Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is). Mae ganddynt faint lleiaf o 5,000 o bobl a 3,000 o aelwydydd, gyda phoblogaeth gyfartalog o 7,500. Mae PDF Document 31 o ACEHG (PDF, 4MB)Yn agor mewn ffenest newydd yn Ninas a Sir Abertawe.

Mae'r amcangyfrifon yn dangos gwahaniaeth o £12,800 rhwng y ffigurau ACEHG cyfartalog uchaf ac isaf ar gyfer incwm blynyddol net aelwydydd yn Abertawe, o £20,000 i £32,800.

Am wybodaeth bellach am amcangyfrifon ardaloedd bach o incwm aelwydydd, cysylltwch â ni.


* Incwm cyfwerthedd yw lle mae gwerthoedd incwm aelwydydd wedi cael eu haddasu i ystyried nifer a math y bobl yn yr aelwyd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM