Toglo gwelededd dewislen symudol

Info-Nation

Mae Info-Nation yn cynnig gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth arbenigol ar draws amrywiaeth o faterion i bobl ifanc 11-25 oed, a'u teuluoedd.

Mae InfoNation, gwasanaeth pobl ifanc Cyngor Abertawe, yn cynnal ymgyrch #StayConnected ar gyfer pobl ifanc yn ystod pandemig y Coronafeirws.

Ers iddi gau ei drysau ar Kingsway ym mis Mawrth yn rhan o'r ymdrech i atall lledaeniad y Coronafeirws, mae'r tim wedi bod yn gweithredu gwasanaethau arlein a brys i gefnogi pobl ifanc gyda'r heriau dyddiol y maent yn eu hwynebu neu os ydynt mewn argyfwng.

Yn rhan o'i ymgyrch #StayConnected ar gyfer yr holl bobl ifanc, sy'n byw yn Abertawe, mae Info-Nation yn cynnig Sesiwn galw hebio digidol ddyddiol bob dydd, rhwng 2 a 4pm. Mae'n agored i unrhyw bobl ifanc sy'n byw yn Abertawe.

I gysylltu â ni, cysylltwch â:  www.facebook.com/infonationswanseawww.instagram.com/info_nation_swansea neu e-bostiwch info-nation@swansea.gov.uk

 

Enw
Info-Nation
Cyfeiriad
  • United Kingdom
Gwe
https://www.info-nation.org.uk/
Close Dewis iaith