Chwilio'r wefan
English

Dysgu Gydol Oes - Ioga

Mae arfer hynafol Hatha yoga yn cynnig ffordd gynhwysfawr inni o gadw'n heini ac ymdopi â bywyd modern.

(A012134.CJ)

Cyhyrau tôn trwy'r ymarfer corff meddwl a chorff hwn. Gweithio trwy gryfhau ac ymestyn ystumiau, anadlu'n ddwfn ac ymlacio.

Bydd sesiynau wythnosol yn cael eu cyflwyno trwy fideos ar-lein gyda chyfleoedd i drafod eich anghenion gyda'n tiwtor trwy e-bost grŵp ac e-bost un i un.

Bydd elfennau'r cwrs yn cynnwys:

 • breichiau ac ysgwyddau,
 • y cefn,
 • cydbwysedd,
 • safleoedd penlinio,
 • llifoedd,
 • dwylo, traed, arddyrnau a fferau,
 • ymestyn pen-i-droed,
 • cymalau,
 • pengliniau a choesau,
 • myfyrdod,
 • ymlacio,
 • safleoedd - yn gorwedd ar yr abdomen,
 • safleoedd - yn gorwedd ar y cefn,
 • osgo - cynnal ystum da,
 • safleoedd eistedd,
 • safleoedd sefyll.

Bydd y cwrs yma'n cynnwys:

 • Technegau a addysgir gan ddefnyddio fideos wedi'u recordio ymlaen llaw. Gwylio, dilyn a gwylio eto.
 • Trwy Google Classroom's, bydd myfyrwyr yn gallu rhannu a thrafod eu cynnydd eu hunain.
 • Darperir adborth a chefnogaeth benodol gan diwtoriaid trwy Google Classroom.
 • Bydd meysydd ffocws ar gyfer gweithgareddau yn cael eu datblygu trwy adborth grŵp.

Mae'r sesiynau gallu cymysg hyn yn addas ar gyfer pob lefel. Bydd angen mat arnoch chi i gael cysur a rhywfaint o ddŵr i gadw'n hydradol. Ar gyfer y sesiynau gwisgwch ddillad nad yw'n cyfyngu ar symud.

Sylwch: Os mai hwn yw'r tro cyntaf i chi roi cynnig ar ioga, neu os ydych chi wedi cael llawdriniaeth neu wedi datblygu cyflwr iechyd ers i chi ymarfer ddiwethaf, efallai yr hoffech chi wirio gyda'ch meddyg cyn dechrau.

Dyddiad dechrau: Wythnos yn cychwyn 11 Ionawr 2021.

Mae'r holl sesiynau wedi'u recordio ymlaen llaw.


Bydd y cwrs 10 wythnos ar-lein hwn yn cynnwys canllawiau sesiwn y gellir eu hargraffu, taflenni enghreifftiol, aseiniadau a hyfforddiant byw ar-lein.

Darperir gwersi trwy Google Classrooms. Darperir tiwtorial fideo i helpu myfyrwyr i gael mynediad i Google Classrooms.

Nodwch: bydd angen cyfrif Google ar fyfyrwyr i gael mynediad at ein hadnoddau ystafell ddosbarth. I gael help i sefydlu cyfrif Google a chyrchu ein dysgu ar-lein, gallwch ein ffonio ar 01792 637101.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM