Chwilio'r wefan
English

Seiniau swynol! Menter cerddoriaeth Gymreig ar gyfer Marchnad Abertawe

Mae'r cantorion-gyfansoddwyr Steve Balsamo ac Andy Collins ymhlith y rheini sy'n rhan o fenter newydd ym marchnad dan do'r ddinas.

MusicMarket071019

Mae'n golygu bod miloedd o siopwyr ym Marchnad Abertawe'n cael clywed bandiau a cherddorion o Gymru bob dydd y mae ar agor.

Gyda'r fenter Cerddoriaeth yn y Farchnad, caiff amrywiaeth eang o gerddoriaeth Gymreig ei chwarae dros system sain y lleoliad enwog.

Lansiodd menter Cerddoriaeth yn y Farchnad gyda digwyddiad cerddoriaeth fyw ddydd Sadwrn 2 Medi. Roedd y naw act yn cynnwys Steve, Andy, Karl Morgan, o'r band Who's Molly?, Ify Iwobi, Sarah Birch (Lost Tuesday Society), Gareth Lewis (Dukes of Hafod), Rhianedd Adlam, Côr Cymunedol Swansea Sings a'r Rockaleles.

Bob mis, caiff rhestr chwarae newydd ei harddangos a'i chwarae yn ystod oriau agor y farchnad o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Mae'n iawn ein bod ni'n arddangos y gerddoriaeth anhygoel sydd i'w chael yn Abertawe a'r cylch." 

Llun: Aelod Cabinet Cyngor Abertawe Robert Francis-Davies yn siarad yn ystod lansiad Cerddoriaeth yn y Farchnad.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM