Toglo gwelededd dewislen symudol

Llogi cludiant cymunedol fel grŵp

Mae gan Gludiant Cymunedol Abertawe fws mini cwbl hygyrch sydd â seddi ar gyfer hyd at 15 o deithwyr. Mae'r gwasanaeth yn darparu dewis arall fforddiadwy i wasanaethau hurio bws mini traddodiadol.

Oherwydd cyfyngiadau trwyddedu, rhaid i grwpiau sy'n defnyddio'r bws mini fod yn sefydliadau, yn gymdeithasau ac yn glybiau "nid er elw". I ddechrau defnyddio'r gwasanaeth hwn, rhaid i'ch grŵp neu'ch sefydliad gofrestru gyda ni fel aelod.

Mae taliadau ar gyfer defnyddio cerbydau'n amrywio gan ddibynnu ar faint y cerbyd, cyfnod defnydd, y pellter a deithiwyd ac a os oes angen gyrrwr cyflogedig ar gyfer y daith. Mae pob taith yn cael ei phrisio o'r man cychwyn ac maen nhw'n cynnwys yr amser a dreulir gan y gyrrwr i wneud gwiriadau cerbyd gorfodol cyn y daith. Gellir llogi cerbyd gyda, neu heb yrrwr, am gyn lleied ag ychydig oriau neu am ddiwrnod llawn.

Mae gyrwyr a ddarperir gan Gludiant Cyhoeddus Abertawe yn cael gwiriadau'r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) cyn iddynt gael eu defnyddio ar gyfer ein gwasanaeth. Mae pob gyrrwr wedi'i hyfforddi i safon MiDAS.

I gael mwy o wybodaeth am y gwasanaeth hwn, ffoniwch Oskar Swyddfa cludiant Cymunedol

 

Mae angen gyrwyr gwirfoddol arnom

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn yrrwr gwirfoddol, byddwn yn rhoi hyfforddiant bws mini MiDAS i chi - am ddim.

Mae ein holl yrwyr gwirfoddol yn cael boddhad mawr o'r rôl gan eu bod yn darparu cludiant i bobl yn y gymuned na fyddai fel arall yn gallu cael mynediad i wasanaethau iechyd, cymdeithasol a lles.

Mae ein holl yrwyr yn derbyn treuliau teithio.