Toglo gwelededd dewislen symudol

Llyfrgelloedd

Mae ein llyfrgelloedd yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau, gan gynnwys mynediad at gannoedd o wasanaethau'r cyngor ar-lein.

Bydd Llyfrgell Clydach ar gau o dydd Sadwrn 2 Gorffennaf nes ddydd Sadwrn 16 Gorffennaf er mwyn gwneud gwaith cynnal a chadw hanfodol. Bydd eitemau i'w dychwelyd yn ystod y cyfnod cau'n cael eu hadnewyddu am gyfnod benthyca ychwanegol. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. E-bostiwch llyfrgelloedd.abertawe@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 637503 am wybodaeth bellach.

O 4 Ebrill ni fyddwn yn adnewyddu eitemau sy'n cael eu benthyca yn awtomatig a byddwn yn dilyn y cyfnodau benthyca cyhoeddedig. Os hoffech adnewyddu'ch llyfrau, gellir gwneud hyn yn bersonol mewn unrhyw lyfrgell, ar-lein trwy ein catalog neu ar ap PORI, neu drwy gysylltu â'ch llyfrgell leol. Fodd bynnag, byddwn yn parhau i ohirio'r taliadau am ddychwelyd eitemau'n hwyr (neu ddirwyon) sydd wedi bod ar waith ers mis Mawrth 2020, tan 31 Mawrth 2023.

Mae gennym 17 llyfrgell yn ogystal â gwasanaeth dosbarthu i'r cartref i gwsmeriaid nad ydynt yn gallu cyrraedd eu llyfrgell leol. Rydym hefyd yn cynnig nifer o wasanaethau digidol i'n haelodau.

 
Twitter icon - round,  50 x 50 pixels
 
Instagram icon - round,  50 x 50 pixels

Llyfrgelloedd yn Abertawe

Mwy o wybodaeth am eich llyfrgell leol gan gynnwys oriau agor a chyfleusterau.

Gwasanaeth clicio a chasglu'r llyfrgell

Gallwch archebu llyfrau ac e-lyfrau llafar ar-lein neu dros y ffôn i'w casglu o'ch llyfrgell leol.

Gallwch chwilio, adnewyddu a gofyn am eitemau'r llyfrgell ar-lein

Gallwch reoli eich cyfrif llyfrgell, adnewyddu'ch benthyciadau, dewis llyfrau ac eitemau eraill a'u rhoi ar gadw drwy'r catalog ar-lein.

e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd

Gall aelodau'r llyfrgell lawrlwytho e-Lyfrau, e-Lyfrau Llafar, e-Gylchgronau ac e-Bapurau Newydd am ddim.

Ymuno â Llyfrgelloedd Abertawe

Cofrestrwch i ddod yn aelod am ddim ar-lein neu yn unrhyw un o'n 17 o lyfrgelloedd i ddechrau mwynhau'r ystod lawn o fanteision.

Plant a phobl ifanc

Mae croeso i blant o bob oedran ymuno â'r llyfrgell a chymryd rhan.

Taliadau llyfrgell a thalu ar-lein

Taliadau am gadw eitemau, dychwelyd llyfrau'n hwyr a gwasanaethau llyfrgell eraill. Gallwch hefyd dalu am argraffu a chopïo ar-lein.

Gwasanaethau hanes lleol, ymchwil a gwybodaeth yn y llyfrgell

Gallwn gynnig help gyda dod o hyd i wybodaeth, gwaith cartref neu ymchwil mwy manwl drwy adnoddau ar-lein a'n tîm o arbenigwyr.

Wi-fi, cyfrifiaduron ac argraffu

Mae pob un o'n llyfrgelloedd yn cynnig mynediad at Wi-Fi, cyfrifiaduron a gwasanaethau argraffu i aelodau llyfrgell.

Gwasanaeth dosbarthu i'r cartref y llyfrgell

Mae gwasanaeth dosbarthu i'r cartref ein llyfrgelloedd ar gael i breswylwyr nad ydynt yn gallu mynd i'w llyfrgell leol oherwydd rhesymau iechyd neu symudedd.
Close Dewis iaith