Chwilio'r wefan
English
envelope

Deall eich Llythyr Hysbysiad Penderfyniad Budd-dal Tai.

Bob tro y caiff eich hawliad budd-dal ei gyfrifo, anfonir Hysbysiad Penderfyniad Gostyngiad Budd-dal atoch gyda llythyr Datganiad o'r Rhesymau ynghlwm.

Bydd y   PDF Document Datganiad o'r Rhesymau (PDF, 1MB) (PDF, 595KB)Yn agor mewn ffenest newydd yn rhoi manylion am y symiau a ddefnyddiwyd wrth gyfrifo'ch budd-dal a sut cyfrifwyd y budd-dal fesul cam.

Mae'r   PDF Document Hysbysiad Penderfyniad Budd-dal (PDF, 2MB) (PDF, 558KB)Yn agor mewn ffenest newydd ar y dudalen flaen yn grynodeb o'r cyfrifiad gyda manylion am y canlynol:

  • swm y budd-dal y mae gennych hawl iddo
  • Unrhyw ddidyniad i adfer budd-dal a ordalwyd neu i adlewyrchu'r cyfraniad mae oedolion sy'n byw gyda chi, ond nid ydynt yn rhan o'ch aelwyd budd-daliadau, wedi'u gwneud tuag at eich costau tai. 

Mae'ch Hysbysiad Penderfyniad Budd-dal yn cynnwys llawer o wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei chynnwys yn ôl y gyfraith.

Mae  PDF Document tudalen gefn y llythyr (PDF, 5MB) (PDF, 1MB)Yn agor mewn ffenest newydd yn rhoi crynodeb o'r broses fudd-daliadau a gwybodaeth am yr hyn i'w wneud os:

  • ydych yn meddwl ein bod wedi cyfrifo'ch budd-dal yn anghywir
  •  yw'ch amgylchiadau'n wahanol i'r hyn sydd ar yr Hysbysiad Penderfyniad Budd-dal

Dylai'r dolenni uchod eich helpu i ddeall eich Hysbysiad Penderfyniad Budd-dal. Fodd bynnag, os oes gennych ragor o ymholiadau, ffoniwch ni ar 01792 635353. I drafod y cyfrifiad, dewiswch opsiwn 1 o'r ddewislen awtomataidd neu, i roi gwybod i ni am newid mewn amgylchiadau, dewiswch opsiwn 3. Croeso i chi sgwrsio yn Gymraeg.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM