Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Gallech chi helpu i ysbrydoli plant hŷn a phobl ifanc i gyflawni eu potensial drwy faethu.

Foster Swansea image

Mae arnom angen gofalwyr maeth sydd ag o leiaf un ystafell wely sbâr, ac sy'n gallu gofalu am grwpiau o frodyr a chwiorydd, rhiant a phlant, rhai yn eu harddegau neu blant sydd ag anghenion cymhleth - naill ai ar sail fyrdymor neu hirdymor.

Os hoffech chi ganfod sut mae maethu yn gweithio, os ydych chi'n credu y byddech chi'n ystyried gwneud hynny yn y dyfodol, neu os ydych chi eisoes wedi penderfynu yr hoffech chi faethu, byddem ni wrth ein bodd yn cael cyfle i sgwrsio â chi.

Ffoniwch ni ar 01792 533212 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk

 

Amdanom ni

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw ceisio darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc na all barhau i fyw gyda'u teulu biolegol, heb fod unrhyw fai arnynt hwy.

Darperir lleoliadau gan ein gofalwyr maeth mewnol sy'n gwneud cyfraniad hanfodol at greu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial llawn.

Rhif ffôn

Ar hyn o bryd mae yna broblem gyda'n rhif rhadffôn 0300 555 0111. Gwneir pob ymdrech i fynd i'r afael â'r broblem. Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra. Os hoffech ddarganfod mwy am faethu, ffoniwch 01792 533212.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM