Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Ydych chi'n ystyried maethu? Ydych chi'n awyddus i wybod mwy?

Parent and child fostering - woman and baby

Os felly, ymunwch â ni am ddigwyddiad ar-lein i gael rhagor o wybodaeth am faethu - o gysur eich cartref eich hun.

Cynhelir y digwyddiad nos Fercher 29 Gorffennaf, 6.00-7.00pm ar Microsoft Teams.

Yn ystod y digwyddiad gwybodaeth rhithwir, gallwch ddysgu mwy am faethu, yr hyn sy'n rhan o'r broses, a siarad â gofalwyr maeth ac aelodau Tîm Maethu Abertawe. Yn fwy nag erioed, mae angen teuluoedd maethu newydd arnom sydd ag ystafelloedd gwely sbâr a'r hyn y mae ei angen i newid bywydau plant a phobl ifanc lleol.

I gadw lle ar gyfer y digwyddiad, e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk gan ddarparu enw cyswllt a chyfeiriad e-bost. Neu, ffoniwch 01792 636103 a darparwch yr wybodaeth hon. Yna, byddwn yn anfon dolen atoch ar gyfer ein digwyddiad gwybodaeth rhithwir. Cofrestrwch eich diddordeb erbyn dydd Llun 27 Gorffennaf fan bellaf fel y gallwn eich gwahodd i'r digwyddiad.


Microsoft Teams

Ymunwch â'r alwad ar Microsoft Teams am 6.00pm oherwydd bydd cyflwyniad wedi'i ddilyn gan sesiwn holi ac ateb.

I osgoi unrhyw broblemau technegol, argymhellir eich bod yn lawrlwytho ap Microsoft Teams ymlaen llaw, sy'n gyflym, yn hawdd ac am ddim.

Mae modd i chi ddewis rhwng cael eich camera fideo ymlaen neu wedi'i ddiffodd ac rydym yn annog pawb i ddiffodd eu meicroffon fel nad oes sŵn cefndirol yn ystod ein cyflwyniad.

Os ydych yn cael unrhyw broblemau wrth ymuno â'r alwad, e-bostiwch foster.swansea@abertawe.gov.uk neu ffoniwch 01792 533212.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM