Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Helpwch i gadw teuluoedd gyda'i gilydd. Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr maeth sy'n fodlon derbyn rhiant a phlentyn. A allwch chi helpu i newid bywydau?

Parent and child fostering - woman and baby

Bydd y sawl sy'n gofalu am riant a phlentyn yn cael taliad o £689-£1,063 yr wythnos.

Os gallwch chi gynnig cartref diogel a sefydlog dros dro i blentyn ac un rhiant neu'r ddau, dyna'n union y mae Maethu Abertawe yn ei geisio. 

Fel gofalwr maeth sy'n gofalu am riant a phlentyn, fe gewch chi'r canlynol:

  • hyfforddiant penodol i ddatblygu sgiliau
  • ymweliadau wythnosol gan weithiwr cymdeithasol penodedig
  • linell gymorth 24 awr
  • mynediad at ofalwyr maeth profiadol

Fe wnaiff Maeth Abertawe gydweithio â chi i gynorthwyo ac annog rhiant i ofalu am eu plentyn, yn ddiogel ac yn gariadus.

 

Amdanom ni

Maethu Abertawe yw gwasanaeth maethu'r awdurdod lleol, a'i nod yw ceisio darparu lleoliadau rhagorol ar gyfer plant a phobl ifanc na all barhau i fyw gyda'u teulu biolegol, heb fod unrhyw fai arnynt hwy.

Darperir lleoliadau gan ein gofalwyr maeth mewnol sy'n gwneud cyfraniad hanfodol at greu amgylchedd teuluol sefydlog a chariadus fel gall plant a phobl ifanc gyflawni eu potensial llawn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM