Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Yn ailystyried eich gyrfa yn 2021? Mae Maethu Abertawe yn chwilio am ragor o ofalwyr ar gyfer arddegwyr.

Group of teenagers
Teenage boy leaning on a wall
Woman looking at a teenage girl's work
Girl smiling at the camera
Teenage boy in a grey top
Woman and boy washing up together
Group of teenagers
Teenage boy leaning on a wall
Woman looking at a teenage girl's work
Girl smiling at the camera
Teenage boy in a grey top
Woman and boy washing up together

Mae angen rhagor o ofalwyr maeth arnom sy'n gallu darparu cartrefi cariadus a diogel, yn enwedig ar gyfer plant hŷn a phlant yn eu harddegau.

Dyna pam rydyn ni'n annog pobl i ddod yn ofalwyr maeth, yn enwedig y rheini sy'n chwilio am ddechrau newydd yn 2021 neu sydd am wneud gwahaniaeth go iawn i fywyd plentyn lleol.

I rai, efallai bydd dod yn ofalwr maeth yn llwybr gyrfa newydd i'w ystyried, ac fel rôl â chyflog da sy'n arbennig o werth chweil, gall gynnig llwybr gyrfa newydd sy'n cynnwys hyfforddiant a chefnogaeth eithriadol. Gallai hyn fod yn arbennig o gyffredin i'r rheini sy'n wynebu ansicrwydd swydd, sy'n ailystyried sut i dreulio'u hamser neu'r math o waith maen nhw am ei wneud.

Gyda'r pandemig cyfredol, nid yw'r angen yn mynd i ddiflannu unrhyw bryd cyn bo hir. Mae pwysau cynyddol ar deuluoedd sy'n cyfrannau at iechyd meddwl sy'n gwaethygu, lefelau uwch o drais domestig, mwy o ddibyniaeth ar sylweddau a mwy o dlodi.

Credir bod plant hŷn neu arddegwyr yn fwy o her i'w magu na phlant iau. Cant eu labelu'n anghywir fel pobl ifanc anodd a thrafferthus, ond nid yw hyn yn wir. Profiad gwahanol yw e'n anad dim, yn hytrach nag un mwy heriol. Arddegwyr arferol ydyn nhw y mae angen diogelwch a sicrwydd teulu maeth cariadus arnynt.

Mewn gwirionedd, gall maethu arddegwyr fod yn haws. "Mae plant hŷn ac arddegwyr yn fwy annibynnol ac felly mae'n bosib na fyddant mor ddibynnol ar eu gofalwyr maeth. Hefyd, mae'n debygol bod angen llai o ymdrech corfforol i ofalu am arddegwyr na phlant a phobl ifanc iau, mwy dibynnol.

Mae Julia Doherty, un o ofalwyr maeth Maethu Abertawe, wedi cefnogi dros 70 o blant a phobl ifanc.

Meddai, "Rwyf wedi cael pleser mawr yn y blynyddoedd diweddar wrth gefnogi a meithrin arddegwyr. Mae eu gweld yn datblygu'n oedolion ifanc wedi bod mor werth chweil. Mae angen ar bob u ohonom y person hwnnw sy'n barod i'n cefnogi ni drwy'r hyn a all fod yn flynyddoedd heriol i arddegwyr; mae hyn yn arbennig o anodd i'r rheini nad ydynt gyda'u teuluoedd eu hunain.

"Mae rhoi cyfle i'r bobl ifanc hyn ddatblygu a thyfu mor bwysig, a'u derbyn fel y maent.

"Hoffwn i pe bai rhagor o bobl yn cynnig bod yn ofalwyr maeth i arddegwyr, mae angen yr un faint o'n cariad a'n cefnogaeth arnyn nhw â phlant ifanc.

"Mae gwybod eich bod wedi helpu i ofalu am arddegwr a'i gefnogi drwy amserau anodd a'i weld yn dod drwyddi yr ochr arall yn well nag aur."

E-bostiwch foster.swansea@abertawe.gov.uk neu ffoniwch (01792) 636103.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM