Chwilio'r wefan
English

Maethu Abertawe

Mae gofal maeth yn trawsnewid bywydau plant a phobl ifanc lleol.

Woman and boy washing up together
Family enjoying a walk
Teenage boy leaning on a wall
Woman and boy washing up together
Family enjoying a walk
Teenage boy leaning on a wall

Mae angen mwy o ofalwyr maeth arnom sy'n gallu darparu cartrefi cariadus, diogel a chefnogol fel y gallant wneud gwahaniaeth gwirioneddol a helpu i gadw plant yn lleol. Nid yw plant mewn gofal yn wahanol i unrhyw blant eraill. Maent yn haeddu'r cyfle i gael dyfodol disglair. Mae angen i bobl gredu ynddynt.

Ar hyn o bryd, mae angen mwy o ofalwyr arnom a all ddarparu lleoliadau ar gyfer y canlynol:

  • Grwpiau o siblingiaid
  • Plant yn eu harddegau
  • Rhiant a phlentyn
  • Pobl ifanc sy'n byw mewn cartrefi preswyl ac sy'n barod i fyw mewn lleoliad teuluol

Os oes gennych ystafell wely sbâr, rydych dros 21 oed ac mae gennych awydd i wneud gwahaniaeth i fywydau plant, yna gallai maethu fod yn ddechrau pennod newydd yn eich bywyd. Os ydych chi'n barod i dderbyn y rôl gwerth chweil hon, chi yw'r person rydym yn chwilio amdano ym Maethu Abertawe.

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod rhagor am fod yn ofalwr maeth, ffoniwch ni ar 0300 555 0111/01792 636103 neu e-bostiwch foster.swansea@swansea.gov.uk.

Mae'n bwysig i ni! Rydyn ni'n credu ei fod yn bwysig i chi hefyd!

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM