Chwilio'r wefan
English
Cigarette butt

Mannau di-fwg

Smoke free beach

Traethau di-fwg

Rydym am i bawb fwynhau ein traethau ac mae rhoi'r gorau i smygu ar y traeth yn un ffordd y gallwch chi helpu ei wneud yn brofiad gwell i ddefnyddwyr eraill.

Smoke free car

Cerbydau Di-fwg

Mae'n drosedd i ysmygu mewn cerbyd preifat os oes person dan 18 oed yn bresennol.

Cartref di-fwg

Cartref di-fwg

Sefydlwyd Cartrefi Di-fwg i gefnogi rhieni a gofalwyr ar draws yr ardal i ddarparu amgylchedd di-fwg i'w plant. Y cam cyntaf yw creu cartref di-fwg.

Smoke free playground

Meysydd chwarae di-fwg

Mae meysydd chwarae i blant ym mharciau ar draws Abertawe wedi cael eu datgan yn ddi-fwg mewn ymgais i amddiffyn y plant sy'n chwarae ynddynt.

Smoke free school gates

Gatiau ysgol di-fwg

Rydym yn gofyn i bobl beidio â smygu wrth gatiau ysgolion fel rhan o'r ymgyrch ardaloedd di-fwg ar draws Abertawe.

Rhowch wybod i ni am fannau di-fwg

Os ydych wedi ymweld ag un o'n mannau di-fwg ac mae gennych sylw neu gŵyn, cwblhewch y ffurflen hon.

Mannau di-fwg yn Abertawe

Dewch o hyd i leoliadau ein mannau di-fwg yn Abertawe ar ein map.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM