Chwilio'r wefan
English

Manteision Maethu gyda'r awdurdod lleol

Mae'r holl blant mewn gofal yn "derbyn gofal" gan eu hawdurdod lleol. Felly cyfrifoldeb Maethu Abertawe yw dod o hyd i gartrefi addas i blant a phobl ifanc. Rydym yn credu y gallwn ddarparu canlyniadau gwell i blant ac i'n gofalwyr trwy gynyddu ein cronfa o ofalwyr Maethu Abertawe.

Cysylltwch â niOs na allwn osod plant neu bobl ifanc gyda gofalwyr Maethu Abertawe, yna rydym yn prynu gwasanaethau Asiantaethau Maethu Annibynnol (IFA), y mae llawer ohonynt yn gwneud elw ac yn fwy drud i ni. 

Canlyniadau gwell i ofalwyr

  • Yn naturiol, rydym yn defnyddio ein gofalwyr cymwys yn gyntaf.  A chithau'n ofalwr cymwys gyda Maethu Abertawe, rydych felly'n debygol o gael eich defnyddio'n llawn 
  • Mae gofalwyr Maethu Abertawe yn elwa o sianelau cyfathrebu rhagorol oherwydd bod yr holl bobl berthnasol ym mywyd y plentyn yn rhan o'r un awdurdod 
  • Mae gofalwyr Maethu Abertawe hefyd yn rhan o dîm mawr, estynedig, sy'n gallu sicrhau eu bod yn cael hyfforddiant a chefnogaeth da. 
  • Dylai amser teithio gael ei leihau oherwydd bod gofalwyr Maethu Abertawe yn byw yn yr un ardal a'r plant maent yn gofalu amdanynt, felly mae cynnal cysylltiadau gyda ffrindiau, teulu a'r ysgol yn haws. 
  • Mae gofalwyr Maethu Abertawe yn rhan o rwydwaith eang o ofalwyr maeth sy'n cynnig cymorth i'w gilydd.  Ar hyn o bryd, mae dros 170 o deuluoedd yn maethu yn yr ardal i Faethu Abertawe, felly mae bron yn sicr y byddwch yn byw ger rhywun arall sy'n wynebu'r un profiadau â chi 
  • Mae cefnogaeth ariannol a gynigir gan Faethu Abertawe yn gystadleuol iawn ac mae taliadau sy'n seiliedig ar sgiliau'n cydnabod y profiad a'r sgiliau rydych yn eu datblygu. 
  • Mae gan ofalwyr Maethu Abertawe gyfle i gymryd rhan mewn rhaglenni hyfforddiant proffesiynol gwych a chyfle i gyflawni hyfforddiant NVQ 
  • Mae Maethu Abertawe yn hyrwyddo lles plant gofalwyr Maethu Abertawe hefyd, gan sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael iddynt 

Canlyniadau gwell i blant sy'n derbyn gofal

  • Trwy roi plant yng ngofal ein gofalwyr cymwys, mae gennym berthynas dda â hwy ac rydym yn gwybod eu bod yn cael hyfforddiant a chefnogaeth da, gan sicrhau'r canlyniadau gorau i'r plentyn. 
  • Mae gofalwyr Maethu Abertawe yn gallu cysylltu â'r holl dîm sy'n rhan o fywyd y plentyn, gan sicrhau ymagwedd gyson 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM