Chwilio'r wefan

Datganiadau i'r wasg Mawrth 2018

St Helen's rugby and cricket ground

Caiff chwaraewyr mwy o ddefnydd o faes criced oherwydd partneriaeth newydd

Er mai mis Mawrth ydyw o hyd, mae timau iau a thimau hŷn Clwb Criced Abertawe'n edrych ymlaen at haf cyffrous ar faes criced San Helen oherwydd ymagwedd partneriaeth newydd gyda Chyngor Abertawe

Mayhill_staff&parents

Rhieni a phlant yn barod i symud i ganolfan blant newydd

Mae llawer o gyffro ymhlith rhieni a staff mewn canolfan i deuluoedd yn Abertawe wrth iddynt baratoi i symud i gartref newydd sbon a adeiladwyd at y diben, ond bydd dagrau wrth iddynt ffarwelio â'u lleoliad presennol fis nesaf

pop_up_shop

Siop dros dro ysgol gynradd ar safle hen swyddfa bost yn creu argraff fawr

Mae entrepreneuriaid addawol mewn ysgol gynradd yn Abertawe wedi mentro i'r busnes manwerthu gan lansio siop dros dro wych yng nghanol eu cymuned yr wythnos hon.

cwrt_trefor

Prif Weinidog Cymru'n cwrdd â thenantiaid tai cyngor newydd

Bydd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, yn ymweld â thenantiaid y tai cyngor cyntaf i'w hadeiladu yn Abertawe ers cenhedlaeth i weld sut maent yn ymgartrefu yno.

Guildhall

Addysg, y Gwasanaethau Cymdeithasol a Phriffyrdd yn cael blaenoriaeth yng nghynlluniau gwariant y cyngor

Bydd Addysg a'r Gwasanaethau Cymdeithasol yn cael blaenoriaeth yng nghynlluniau Cyngor Abertawe ar gyfer ariannu ei gyllideb dros y flwyddyn i ddod.

cockett_house

Canolfan newydd i ddisgyblion diamddiffyn yn cael cefnogaeth gan gynllunwyr

Cymeradwywyd cynlluniau ar gyfer canolfan newydd sbon a fydd yn helpu i drawsnewid addysg i rai o bobl ifanc fwyaf diamddiffyn Abertawe.

Foster Swansea

Angen mabwysiadwyr a gofalwyr maeth LGBT yn Abertawe

Mae Cyngor Abertawe'n cefnogi ymgyrch sy'n annog pobl o'r gymuned lesbiaid, hoyw, ddeurywiol a thrawsrywiol (LGBT) i ystyried maethu neu fabwysiadu.

Gritting barn

Council services re-opening today

Swansea Council is re-opening some of its services today after the most of the city avoided the worst of the snow conditions.

Pontarddulais_Comprehensive

Schools set to gain from £5m maintenance programme

CITY schools are set to be the main beneficiaries of a £5m pot of cash for essential maintenance and building upgrades over the coming year

Swansea Council Logo (Portrait)

Cynlluniau diogelwch ffyrdd yn ceisio cadw modurwyr yn ddiogel yn Abertawe

Bydd plant ifanc yn Abertawe'n cael hyfforddiant diogelwch ffyrdd achub bywyd fel rhan o becyn o gyrsiau a ddarperir gan Gyngor Abertawe.

fforestfach_kindness

Act of kindness puts bricks in place for library sessions

A RANDOM act of kindness by library staff in Swansea has more than been repaid with a donation of equipment that will benefit scores of children.

Swansea Council Logo (Portrait)

Abertawe'n cynnig cartref newydd i Channel 4

MAE Abertawe'n cynllunio cais i ddenu Channel 4 i'r ddinas pan fydd y darlledwr yn symud o Lundain.

Old Council Logo

Dylai erlyniadau am daflu sbwriel atal pobl sy'n taflu sbwriel

Mae Cyngor Abertawe yn parhau â'i ymdrechion i fynd i'r afael â phroblemau sbwriel yn y ddinas.

Old Council Logo

Twyll iTunes yn parhau yn y ddinas

Mae preswylwyr yn Abertawe'n cael eu rhybuddio i fod ar eu gwyliadwriaeth rhag twyllwyr sy'n ceisio twyllo pobl i brynu talebau iTunes a throsglwyddo'r codau.

potholes

Buddsoddiad sylweddol yn yr arfaeth ar gyfer ffyrdd Abertawe

Bydd un o ffyrdd prysuraf Abertawe'n cael ei hail-wynebu fel rhan o fuddsoddiad gwerth £7miliwn ar gyfer ffyrdd a phalmentydd y ddinas.

Old Council Logo

Cynlluniau teithio ar gyfer rhanbarth Bae Abertawe i gael eu harchwilio'n fanylach

Mae Cyngor Abertawe wedi llunio cais am gyllid cludiant er mwyn gwella teithio ar draws rhanbarth de-orllewin Cymru.

kingsway image march

Cam nesaf prosiect adfywio Ffordd y Brenin yn dechrau

Cymerir cam mawr ymlaen ym mhrosiect sefydlu parc newydd cyntaf Abertawe ers hanner can mlynedd.

potholes

Dyddiad dechrau wedi'i gadarnhau ar gyfer gwelliannau Ffordd Fabian

Disgwylir i welliannau ffordd sylweddol ddechrau ar un o ffyrdd prysuraf Abertawe ym mis Ebrill.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM