Chwilio'r wefan
English

Fentrwch chi fynd i mewn i'r Llyfrgell Ganol Nos?

Bydd llyfrgelloedd y cyngor, gyda chymorth eu partneriaid, yn rhoi llyfrau am ddim nos Wener i helpu i ddathlu Noson y Llyfr.

midnight library

Bydd gwasanaeth Llyfrgelloedd Abertawe yn dosbarthu 1,000 o gopïau o lyfr llwyddiannus Matt Haig, The Midnight Library, i grwpiau a sefydliadau lleol mewn ymgais i ysbrydoli cynnydd mewn darllen ar draws y ddinas.

Drwy weithio ynghyd â chydlynwyr ardal leol, Opsiynau Tai, Coastal Housing, carchar Abertawe a sefydliadau trydydd sector, bydd staff y llyfrgelloedd yn ceisio cyrraedd oedolion na fyddai fel arfer yn darllen er pleser neu na allant gael gafael ar eu llyfrau eu hunain.

Meddai Tracey McNulty, Pennaeth Gwasanaethau Diwylliannol Cyngor Abertawe, "Rydym wrth ein boddau ein bod wedi cael ein dewis fel un o 10 yn unig o wasanaethau llyfrgelloedd ledled y DU i dderbyn cyflenwad o lyfr The Midnight Library i rannu yn ein cymunedau.

"Mae'n llyfr dyrchafol sydd wedi cyrraedd brig y rhestrau o lyfrau sydd wedi gwerthu orau ar ddwy ochr môr Iwerydd. Mae cael y cyfle i roi 1,000 o gopïau o'r llyfr i bobl efallai na fyddent fel arall wedi'i ddewis yn ffordd berffaith o sicrhau bod Noson y Llyfr 2021 yn gadael ei ôl."

Mae The Midnight Library yn stori ragorol lle mae'r arwres, Nora Seed, yn cael cyfle i ddadwneud yr holl bethau y mae hi wedi edifarhau amdanynt yn ystod ei hoes. Ond mae'n fusnes peryglus sy'n ei rhoi hi a'r llyfrgell ganol nos annirnad mewn perygl.

The Midnight Library yw llyfr diweddaraf yr awdur llwyddiannus rhyngwladol a'r eiriolwr iechyd meddwl, Matt Haig, y mae ei waith blaenorol yn cynnwys How to Stop Time a The Humans.

Mae Noson y Llyfr yn ddathliad blynyddol o lyfrau a darllen sy'n dod â phobl o bob cefndir ynghyd am un rheswm - i ysbrydoli eraill i ddarllen mwy. Cyflwynir gan The Reading Agency mewn partneriaeth â Specsavers, yn 2021.

Mae Noson y Llyfr yn dathlu ei 10fed pen-blwydd gyda thema 'Llyfrau i wneud i chi wenu'. Mae'r thema'n ymateb i effaith COVID-19 ar iechyd meddwl, gan dynnu sylw at bŵer profedig darllen a'i fuddion i les.

Mae'r ymgyrch dosbarthu llyfrau am ddim wedi'i noddi gan Canongate Books a The Reading Agency.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM