Chwilio'r wefan
English

Addysg i oedolion - Myfyrio

Dosbarthiadau wedi'u strwythuro i bawb, boed yn brofiadol neu'n amhrofiadol. Gallwn ddysgu i oresgyn meddyliau negyddol a nbod yn heddychlon ac yn hapus.

Gallu cymysg

Rhaid ymrwymo.

Cwrs 10 wythnos. Dosbarth gallu cymysg yw hwn sy'n addas i bob lefel.

Dyddiau/dyddiadau'r cwrsGwybodaeth am y cwrs

Dydd Gwener 4.00pm - 5.30pm

3 Mai 2019 - 12 Gorffennaf 2019

Lleoliad: Ty Bryn
Tiwtor: Paula Davies
Côd: 1403

Yr hyn bydd ei angen arnoch

Nid oes angen unrhyw gyfarpar.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM