Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwisgo mygydau yn ardaloedd cymunedol tai'r cyngor

Er lles diogelwch pawb rydym yn hysbysu ein holl denantiaid y bydd disgwyl i ymwelwyr â blociau ag ardaloedd cymunedol mewnol wisgo mwgwd wyneb wrth basio trwodd, gan gynnwys tyllau'r grisiau a chynteddau.

Byddwn hefyd yn gosod arwyddion o gwmpas y fangre i'r perwyl hwn.

Helpwch i gadw pawb yn ddiogel a gadewch i'ch ymwelwyr wybod bod gwisgo mygydau'n ofynnol.