Chwilio'r wefan
English

Mynediad

Rydym yn ymdrechu i wneud y theatr yn hygyrch i bawb. Darllenwch isod am y camau rydym wedi'u cymryd i sicrhau bod eich ymweliad mor bleserus â phosib.

Archebu tocynnau

Wrth archebu tocynnau, rydym yn argymell eich bod yn cysylltu â'n swyddfa docynnau'n uniongyrchol, fel y gall ein tîm cyfeillgar roi argymhellion am seddi penodol ac ateb unrhyw gwestiynau sydd gennych.

Ffôn: (01792) 475715

E-bost: Swansea.grandreservations@swansea.gov.uk

Minicom: 01792 654456

Parcio

Mae nifer o fannau bathodyn glas ar gael yn y maes parcio talu ac arddangos ar Stryd Singleton. Hefyd, mae gan brif fynedfa'r theatr fan gollwng mawr. 

Seddi Hygyrch

Mae gennym nifer o seddi heb freichiau ar gyfer mynediad hwylus yn ogystal â lleoedd niferus i bobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'u cymdeithion yn y seddi arferol a'r Cylch Mawr. Hefyd, mae mannau ar gyfer cadeiriau olwyn ar gael yn Adain y Celfyddydau.

Sylwer y defnyddir goleuadau strôb mewn rhai sioeau.

Adnoddau

Mae ein llyfrynnau ar gael yn ddigidol yma, neu mewn print bras a braille ar gais.

Tocynnau am Ddim i Ofalwyr

Mae hawl gan ddeiliaid cerdyn Cynllun Hynt i gael tocyn ymlaen llaw am ddim ar gyfer cynorthwy-ydd personol neu ofalwr. Gallwch gael mwy o wybodaeth am Gynllun Hynt, sy'n un cenedlaethol, drwy ffonio 0844 257 8858 neu fynd i hynt.co.uk.

Mynediad i Gadeiriau Olwyn a Seddi Hygyrch

Mae'r lifft yn y Swyddfa Docynnau'n cynnig mynediad i bob llawr y theatr, gan gynnwys y Cylch Mawr yn y prif awditoriwm. Mae mynediad gwastad ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn i'r seddi arferol yn ogystal â Bar Footlights. Mae seddi a mannau ar gyfer pobl sy'n defnyddio cadair olwyn a'u cymdeithion ar gael ym mhob un o'n mannau perfformio, gan gynnwys y seddi arferol, y Cylch Mawr a mannau stiwdio Adain y Celfyddydau. Mae gan ein prif awditoriwm nifer o seddi heb freichiau ar gyfer mynediad hawdd a throsglwyddo.

System Glyw

Er mwyn gwella derbyniad sain i ymwelwyr â nam ar y clyw, mae system is-goch Sennheiser ar gael.

Cŵn Cymorth

Mae croeso i gŵn cymorth ym mhob man yn yr adeilad.

Perfformiadau Hamddenol

Mae ein perfformiadau hamddenol yn cynnig cyfle i ymwelwyr ag anhwylderau'r sbectrwm awtistig neu anghenion dysgu neu synhwyraidd fwynhau adloniant theatr o safon mewn amgylchedd cyfeillgar, hamddenol ac anffurfiol.

Rydym yn hoffi eu hystyried fel y gwrthwyneb i 'Gerbyd Tawel' ar drên. Bydd y gynulleidfa'n rhydd i wneud sŵn neu symud o gwmpas.

Wrth baratoi ar gyfer eich ymweliad, efallai y byddwch am gysylltu â ni i drefnu taith gyffwrdd, neu lawrlwythwch stori weledol am ein lleoliad yma. PDF Document Stori Weledol Theatr Y Grand (PDF, 485KB)Yn agor mewn ffenest newydd

Cynnig Archebu Ymlaen Llaw'n Ddi-straen

Rydym yn gwybod nad yw pethau bob amser yn gweithio yn ôl y bwriad ar y diwrnod, felly rydym am ei gwneud hi'n hawdd i chi gadw'r seddi gorau ymlaen llaw yn y ffordd fwyaf di-straen. Ar gyfer ein holl berfformiadau hamddenol, rydym yn cynnig polisi ad-dalu heb ofyn unrhyw gwestiynau nes yr eiliad y bydd y sioe yn dechrau.

Mae'r perfformiadau hamddenol sydd ar ddod yn cynnwys:
Cinderella - Mer 9 Ion am 7pm
Madagascar - Iau 23 Mai 7.30pm

Perfformiadau wedi'u Dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain

Rydym yn trefnu perfformiadau wedi'u dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain ar gyfer ein cynyrchiadau theatr mwyaf poblogaidd. Ar gyfer argymhellion ar y seddi gorau o ran gweld y dehongliad, mae croeso i chi gysylltu â'n swyddfa docynnau.

Mae'r perfformiadau wedi'u dehongli yn Iaith Arwyddion Prydain sydd ar ddod yn cynnwys:
Awful Auntie - Gwe 16 Tach, 7pm
Cinderella - Maw 8 Ion 7pm a Mer 9 Ion 2pm
Fame - Iau 4 Ebr 7.30pm

Disgrifiad Clywedol

Rydym yn sicrhau bod rhai o'n sioeau gorau'n hygyrch i ymwelwyr â nam ar y golwg drwy ddarparu perfformiadau â disgrifiad clywedol yn rheolaidd.

Mae'r perfformiadau â disgrifiad clywedol sydd ar ddod yn cynnwys:
Awful Auntie - Sad 17 Tach, 2.30pm
Cinderella - Iau 3 Ion 2pm

Ystyriol o Ddementia

Fel rhan o gyfres ffilmiau'r haf, rydym wedi dewis sawl ffilm i'w dangos mewn amgylchedd sy'n ystyried pobl â dementia, gyda'u teuluoedd a'u gofalwyr.

Ffilmiau Ystyriol o Ddementia: 22 Chwe 2pm Calamity Jane (1953), 6.30pm Pillow Talk (1959)

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM