Toglo gwelededd dewislen symudol

Newyddion am Chwaraeon ac Iechyd

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf gan ein Tîm Chwaraeon ac Iechyd

Sport and Health team

Dechrau mis Ionawr 2023 yn y ffordd iawn!

Hoffem ddiolch i chi am ein cefnogi yn ystod 2022 ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at gyflwyno rhagor o weithgareddau cyffrous i annog Abertawe actif yn 2023.

Us Girls a StreetGames

Mae'r ychydig fisoedd diwethaf wedi bod yn brysur ar gyfer tîm Chwaraeon ac Iechyd Abertawe a chyda hanner tymor yn nesáu, maen nhw'n cynllunio ac yn gweithio'n galed o hyd!

Oedolion Hŷn Heini

Gyda Diwrnod Rhyngwladol Pobl Hŷn ar 1 Hydref rydym am rannu â chi y cyfleoedd i fod yn gorfforol heini ar draws Abertawe.

Sêr Abertawe'n serennu yn Birmingham!

Waw, cawsom Gemau'r Gymanwlad anhygoel eleni!

Ydych chi wedi clywed am ParkLives?

Wyddech chi y cafodd ei greu i geisio cynyddu lefelau gweithgarwch pobl ac fe'i hariannwyd gan Coca Cola Prydain Fawr?

Yn cyflwyno'r Tîm Pobl Ifanc Actif!

Rydym wedi cael gaeaf prysur yn gweithio gydag ysgolion a chymunedau lleol ar draws Abertawe i wneud yn siŵr bod gan bobl ifanc Abertawe ddigon o gyfle i gadw'n heini.

Nofio Ysgol

Mae dysgu nofio'n sgil bywyd ac i lawer o blant, efallai mai'r ysgol yw'r unig le y cânt gyfle i ddysgu'r sgiliau achub bywyd hanfodol hyn.

Byddwch yn actif y Pasg hwn gyda'r tîm Chwaraeon ac Iechyd

Mae parciau Abertawe'n dechrau blodeuo, a chyda'r dyddiau'n cynhesu, edrychwn ymlaen at eich croesawu i'n gweithgareddau dros y Pasg.

Cadwch yn heini trwy gerdded

Mae'r cynnig o lwybrau cerdded a grwpiau cerdded newydd yn Abertawe a'r cyffiniau yn parhau i gynyddu!

Ein hymrwymiad i Chwaraeon Cymunedol...

Yn dilyn lansiad cyffrous ein brand Chwaraeon ac Iechyd newydd fis diwethaf, rydym yn cyflwyno'n tîm amrywiol i chi yn araf bach. Rydym eisoes wedi cyflwyno hanner y tîm, sef ein tîm Iechyd a Lles gwych, a nawr mae'n bryd i ni gyflwyno'r hanner arall - ie, dyma'r tîm Chwaraeon Cymunedol.

Dathlu Diwrnod Rhyngwladol y Merched gyda'n Tîm Chwaraeon ac Iechyd

Mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched heddiw a hoffem fanteisio ar y cyfle i annog rhagor o fenywod a merched i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol.

Mae ein Tîm Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yma i'ch helpu

Sefydlwyd y Cynllun Cenedlaethol i Atgyfeirio Cleifion i Wneud Ymarfer Corff yn ardal Abertawe ers 2007, ac fe'i hariennir gan Lywodraeth Cymru. Mae'n cynnwys tîm o weithwyr atgyfeirio ymarfer corff proffesiynol cymwys iawn sy'n cefnogi cleientiaid 16 oed ac yn hŷn sydd mewn perygl o brofi cyflwr iechyd tymor hir/cronig, neu sydd eisoes yn ei brofi i wneud dewisiadau bywyd mwy iach a fydd yn gwella'u hiechyd a'u lles.
  • Blaenorol tudalen
  • 1
  • 2
  • o 2
  • Nesaf tudalen
Close Dewis iaith