Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - opsiynau talu gwirfoddolwyr am siopa

Mae miliynau o bobl hŷn a diamddiffyn sy'n aros gartref dan ganllawiau'r cyfyngiadau symud bellach yn dibynnu ar wirfoddolwyr i ddod â nwyddau iddynt, ond mae rhai wedi mynegi pryderon am y ffordd fwyaf diogel o dalu am eu siopa.

Mae llawer o bobl ar draws y wlad yn rhoi o'u hamser i siopa ar gyfer y rheini sy'n methu mynd gwneud hynny, ac mae'r gwasanaeth maen nhw'n ei ddarparu'n amhrisiadwy.

Fodd bynnag, mae'n bwysig sicrhau eich bod yn aros yn ddiogel:

  • Mae Safonau Masnach Abertawe'n rhybuddio pobl i fod yn hynod wyliadwrus rhag nifer o weithredoedd twyllodrus sy'n digwydd ac sy'n chwarae ar ofnau pobl yn ystod pandemig Coronafeirws: Gweithredoedd twyllodrus Coronafeirws
  • Sicrhewch eich bod yn ymddiried yn eich gwirfoddolwr cyn i chi roi arian iddo, trosglwyddwch yr arian drwy gadw pellter rhyngoch, megis rhoi'r arian mewn amlen a'i gadael yn rhywl i'ch gwirfoddolwr ei chasglu. Mae hefyd yn ddefnyddiol talu'r union swm os gallwch chi, fel nad oes angen i'ch gwirfoddolwr roi newid ichi.
  • Dylech osgoi rhoi eich cerdyn debyd neu gredyd i'ch gwirfoddolwr a pheidiwch byth â rhannu eich rhif pin ag unrhyw un.
  • Mae hefyd yn syniad talu am y siopa ar ôl i chi ei gael, er efallai na fydd hyn yn bosibl os yw arian yn dynn i'r gwirfoddolwr.

Rydym wedi darparu manylion nifer o opsiynau er mwyn talu ar gyfer eich siopa, ac mae'r mwyafrif ohonynt yn cynnwys peidio â rhoi arian i unrhyw un.

Coronafeirws - cardiau i wirfoddolwyr neu gardiau rhodd archfarchnadoedd

Gallwch brynu e-gardiau siopa i wirfoddolwyr ar-lein yn rhwydd.

Coronafeirws - gwasanaethau Swyddfa'r Post

Y gwasanaethau talu a bancio sydd ar gael.

Coronafeirws - seiciau/trosglwyddiadau banc

Taliadau i wirfoddolwyr drwy siec neu drosglwyddiad banc.

Coronafeirws - banciau

Y gefnogaeth sydd ar gael (gwiriwch wefan eich banc am y diweddaraf).

Coronafeirws - undeb credyd

Cefnogaeth ar gael.
Close Dewis iaith