Chwilio'r wefan
English

Gwaith atgyweirio gwerth £6 miliwn i roi hwb i gynlluniau trawsnewid canol dinas Abertawe

Mae'r gwaith wedi dechrau ar gynllun gwerth £6m i drawsnewid un o adeiladau amlycaf canol dinas Abertawe.

OrchardLaunch270819

Bydd yr adeilad pedwar llawr, sef Orchard House, sy'n edrych dros Gylch Ffordd y Brenin yn codi dwy lefel.

Bydd mangreoedd masnachol newydd ar y llawr gwaelod, swyddfeydd modern ar y llawr cyntaf a 52 o fflatiau ar y lefelau uwch.

Un o fusnesau Abertawe, Orchard House Swansea Limited, sy'n berchen ar ddau lawr cyntaf yr adeilad a byddant yn cael eu gosod fel lle masnachol a swyddfeydd.

Y darparwyr tai, Grŵp Pobl, sy'n berchen ar bedwar llawr uchaf yr adeilad a byddant yn cael eu gosod fel lle preswyl. Cwmni Jehu Group o dde Cymru fydd yn gwneud y gwaith adeiladu a disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn haf 2020.

Mae'r trawsnewidiad yn cyd-fynd â strategaeth adfywio Cyngor Abertawe sy'n ceisio ei gwneud hi'n bosib i fwy o bobl fyw a gweithio yng nghanol y ddinas. Y cyngor sy'n gyfrifol am y gwaith parhaus gwerth £12m ar Ffordd y Brenin.

Bydd y busnesau sydd yn Orchard House ar hyn o bryd yn aros.

Llun O'r chwith, Arweinydd y Cyngor Rob Stewart, Simon Jehu o adeiladwyr Jehu Group a Rheolwr Prosiect Pobl, Carys Spence o flaen Orchard House Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM