Chwilio'r wefan
English
oak tree

ParkLives

Mae ParkLives Abertawe wedi cyrraedd!

ParkLives

Mae menter Park LivesYn agor mewn ffenest newydd yn cael ei arwain yn uniongyrchol gan dîm Chwaraeon ac Iechyd Cyngor Abertawe. Fe'i sefydlwyd yn wreiddiol o ganlyniad i ymrwymiad gan Coca-Cola Great Britain i fuddsoddi mewn prosiectau cymunedol.

Mae ParkLives yn cynnig gweithgareddau llawn hwyl mewn parciau, gan annog pobl i wneud ffrindiau newydd a mwynhau'r mannau gwyrdd sydd ar gael yn eu cymuned leol. O ioga i gerdded Nordig, a mynyddfyrddio i gylchedu, mae amrywiaeth eang o sesiynau ParkLives ar gael i bawb, ni waeth beth yw eu hoedran neu eu gallu. Mae'r gweithgareddau sydd ar gael fel arfer yn awr o hyd, a chânt eu harwain gan arweinwyr sesiwn cefnogol a chyfeillgar a gwirfoddolwyr o'r cymunedau lleol.

Fel rhaglen, rydym yn gwerthfawrogi'n fawr y cyfraniad y mae gwirfoddolwyr yn ei wneud wrth gyflwyno chwaraeon a gweithgareddau corfforol yn y gymuned, felly mae ParkLives yn gyffrous i noddi gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn. Eleni byddwn yn parhau i weithio gyda gwirfoddolwyr i sicrhau bod rhagor o gyfleoedd ar gael ac i annog mwy o bobl i fod yn fwy actif mewn parciau ac mewn mannau agored ar draws Abertawe.

Gwelir  Park Lives SwanseaYn agor mewn ffenest newydd am amserlen eleni.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM