Chwilio'r wefan
English
Mortar board

Partneriaeth Dysgu Abertawe

Rydym yn cynllunio gyda'n gilydd i gynnig amrywiaeth cynhwysfawr o gyrsiau. Ein nod yw darparu'r cyngor, yr arweiniad a'r gefnogaeth briodol wrth i chi wneud cynnydd drwy'r maes astudio rydych wedi ei ddewis.

Beth bynnag yw eich diddordeb, byddwn yn eich helpu i gael y profiad dysgu gorau posib.

Siarter dysgwyr

Beth gallwch ei ddisgwyl gennym ni

Gwybodaeth

 • Gwybodaeth gywir (ffioedd, manylion cyrsiau, mynediad) 
 • Cyngor ac arweiniad am ddim (gyrfaoedd, anghenion unigol, ffynonellau cefnogaeth ariannol) 
 • Deunyddiau marchnata priodol
 • Polisiau a gweithdrefnau clir

Canolfannau dysgu

 • Adnoddau sy'n briodol i'ch dysgu
 • Amgylchedd diogel a chroesawgar

Profiad dysgu

 • Cyflwyniad llawn gwybodaeth i'ch cwrs
 • Addysgu o safon gan staff sydd a chymwysterau priodol
 • Amrywiaeth o gyrsiau
 • Asesiadau ac adborth rheolaidd am eich cynnydd
 • Cefnogaeth ar gyfer eich anghenion unigol
 • Cyfleoedd rheolaidd i chi roi eich barn am y cwrs

Cyfleoedd pellach

 • Cyngor ar eich camau nesaf
 • Cyfleoedd i symud ymlaen
 • Cyngor ar gyfleoedd cyflogaeth
 • Dathlu eich cyflawniadau

Beth rydym yn ei ddisgwyl gennych chi

 • Dangos parch at hawliau a theimladau pobl eraill
 • Cymryd cyfrifoldeb dros eich dysgu eich hun (terfynau amser gwaith cwrs, presenoldeb prydlon a rheolaidd, hysbysu tiwtoriaid am newidiadau) 
 • Cadw at y rheolau o ran iechyd a diogelwch
 • Trin yr amgylchedd dysgu gyda gofal a pharch
 • Ein helpu i nodi arfer da er mwyn llunio a gwella dyfodol dysgu gydol oes yn Abertawe. 
Wedi'i bweru gan GOSS iCM