Chwilio'r wefan
English
laptop

71 a 72 Ffordd y Brenin

Pentref Digidol Ffordd y Brenin (Oceana). Prosiect y Fargen Ddinesig yn cynnwys lle swyddfa uwch-dechnoleg.

  • Oddeutu 100,000 troedfedd sgwâr o le swyddfa hyblyg ac amwynderau sydd â ffocws ar dechnoleg
  • Cyflymderau band eang, cysylltedd digidol ac integreiddio gyda thechnoleg Smart City
  • Cyfleusterau cynnal cynadleddau a chyfarfodydd, gyda chysylltiadau posib â'r arena
  • Potensial i ysgogi datblygiadau pellach ar hyd Ffordd y Brenin
  • Amserlen adeiladu: chwarter 4 2020 - chwarter 3 2022

Digital village - The Kingsway

Digital village - Picton Yard

Digital village - approach from Swansea Bus Station

Wedi'i bweru gan GOSS iCM