Chwilio'r wefan
English

Pont rheilffordd Pentre Road ym Mhontarddulais yn ailagor

Bydd llwybr newydd â'r nod o ddiogelu cerddwyr a beicwyr sy'n croesi pont rhwng Pontarddulais a Phengelli yn agor y penwythnos hwn.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mae'r bont yn Pentre Road wedi bod ar gau i draffig ers sawl mis oherwydd bod ei pherchennog, Network Rail, wedi bod yn cwblhau atgyweiriadau a gwelliannau hanfodol i'w hamddiffyn am genedlaethau i ddod.

Mae'n ailagor y penwythnos hwn a bydd gyrwyr a fydd yn ei defnyddio unwaith eto'n gweld bod Cyngor Abertawe hefyd wedi adeiladu palmant ar draws y bont fel y gall cerddwyr ei chroesi'n ddiogel am y tro cyntaf.

Mae'n golygu y bydd y cynllun dwyffordd bresennol yn cael ei newid i lwybr unffordd gyda goleuadau traffig ar bob pen fel rhan o'r cynllun i reoli symudiadau cerbydau i bob cyfeiriad.

Rheolir y lôn unigol i ddechrau gan oleuadau traffig dros dro ond caiff rhai parhaol eu gosod yn ddiweddarach yn y flwyddyn.

Dywedodd Stuart Davies, Pennaeth Priffyrdd a Chludiant, fod y llwybr ar draws y bont yn eithaf cul ac nid oedd llwybr diogel erioed wedi bod arni i gerddwyr ei defnyddio wrth ei chroesi.

Ar yr un pryd, dangosodd arolygon gan y cyngor fod cyflymderau cyfartalog ar draws y bont yn llawer uwch na'r terfyn 30mya ac y gallai hyn beryglu bywydau oni bai fod rhywbeth yn cael ei wneud i ddiogelu cerddwyr.

Dywedodd Mr Davies, "Gwyddwn na fydd rhai modurwyr yn croesawu'r goleuadau traffig. Ond yn yr achos hwn, mae buddion pwysig o gael troedffordd ar draws y bont a fydd yn cadw pobl yn fwy diogel ac yn lleihau cyflymder traffig, heb effeithio'n ormodol ar yrwyr.

"Mae'r llwybr wedi dod yn llawer mwy poblogaidd gyda cherddwyr yn ystod y cyfnod clo ac rydym wedi nodi angen i roi mesurau ar waith sy'n diogelu cerddwyr."

Tra bydd y mesurau'n arafu cyflymder traffig sy'n defnyddio'r ffordd ac yn croesi'r bont, mae arolygon a modelu traffig gan y cyngor yn awgrymu, hyd yn oed pan fydd yn brysur, na fydd aros wrth y goleuadau traffig yn ychwanegu ciwiau hir at amserau gyrru modurwyr yn yr ardal.

Gobeithir y bydd cynllun newydd y bont yn ffurfio rhan o lwybr Teithio Llesol cerdded a beicio ehangach rhwng Pontarddulais a Phengelli.

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM