Chwilio'r wefan
English

Plant a Phobl Ifanc Anabl

Cyngor a chefnogaeth i rieni a gofalwyr

boy in wheelchair

Mae'r Tîm Anableddau Plant y Gwasanaethau Cymdeithasol yn gweithio gyda phlant a phobl ifanc sydd ag anabledd cymedrol i ddifrifol.  

Mae nifer o sefydliadau a gweithgareddau lleol sy'n darparu gwybodaeth a chefnogaeth i rieni plant anabl.

PDF Document Datganiad Seibiannau Byr - 2015 (PDF, 178KB)Yn agor mewn ffenest newydd 

Gwybodaeth i rieni plant anabl

Dolenni i gwybodaeth lleol a chenedlaethol

Mynegai Anabledd Plant

Mae'n ofynnol i bob awdurdod lleol yn ôl y gyfraith i gynnal cofrestr plant anabl yn eu hardaloedd sydd ag unrhyw anabledd sy'n cael "effaith sylweddol ar eu bywyd bob dydd". Yn Abertawe, gelwir y gofrestr plant anabl yn 'Fynegai Anabledd Plant'.

Gwasanaethau ar gyfer Plant a Phobl Ifanc Anabl

Gwybodaeth am y Tîm Anableddau Plant

Wedi'i bweru gan GOSS iCM