Chwilio'r wefan
English
Man and woman

Pobl Hŷn

Byw'n annibynnol gartref ac yn eich cymuned; cael y gofal a'r gefnogaeth gywir pan fo'u hangen arnoch.

Byw yn Annibynnol Gartref.

Byw yn Annibynnol Gartref

Syniadau a gwybodaeth a allai eich helpu i fyw'n annibynnol yn eich cartref eich hun..

Gweithgareddau cymdeithasol yn eich cymuned.

Gweithgareddau cymdeithasol yn eich cymuned

Mae llawer o grwpiau, sefydliadau a gweithgareddau cymunedol sy'n gallu'ch helpu i'ch cadw'n annibynnol.

living with dementia

Byw gyda Dementia

Mae digon y gallwch ei wneud i gefnogi eich hun neu deulu a ffrindiau i fyw bywyd da os ydych yn dioddef o ddementia.

Lady with carer

Gwasanaethau Ailalluogi

Mae'r rhan fwyaf ohonom am barhau i fyw gartref, i fod mor annibynnol â phosib. Weithiau ar ôl cyfnod o afiechyd, mae angen ychydig mwy o gefnogaeth ar bobl.

Gofal Cartref.

Gofal Cartref

Os ydych chi'n cael hi'n anodd ymdopi â'ch anghenion gofal personol, efallai y gall gwasanaethau gofal cartref eich helpu i ymdopi â bywyd bob dydd.

Gofal Preswyl a Nyrsio.

Gofal Preswyl a Nyrsio

Efallai eich bod chi neu berthynas yn ystyried cartref gofal am eich bod yn raddol yn cael mwy o anhawster ymdopi gartref, neu efallai fod salwch neu ddamwain wedi effeithio ar eich gallu i fyw'n annibynnol.

Sefydliadau sydd yn darparugwybodaeth i bobl hŷn.

Sefydliadau sydd yn darparugwybodaeth i bobl hŷn

Mae nifer o sefydliadau - lleol ac cenedlaethol - yn darparu gwybodaeth a chymorth i bobl hŷn

Wedi'i bweru gan GOSS iCM