Chwilio'r wefan
English
question mark in circle

Coronafeirws - Profi, Olrhain, Diogelu

Profi, Olrhain, Diogelu yw strategaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer profi'r cyhoedd ac olrhain lledaeniad Coronafeirws yng Nghymru.

Welsh Government logo - small

Mae olrhain cysylltiadau'n rhan o'r strategaeth hon. Mae'n ffordd brofedig o reoli lledaeniad clefydau heintus.

Mae olrhain y bobl y mae person heintiedig wedi bod mewn cysylltiad â nhw yn galluogi'r bobl hynny i gael gwybod am eu risg posib o gael eu heintio, a gallant gael cyngor i osgoi lledaenu'r feirws yn fwy.

Cyngor a chanllawiau ynghylch olrhain cysylltiadau a hunanynysu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu COVID-19, gallwch ffonio ein tîm arbenigol lleol ar 01792 637500 rhwng 9.00am a 7.00pm o ddydd Llun i ddydd Sul.

Gallwch ddod o hyd i atebion ar gyfer ymholiadau ynghylch budd-daliadau, ein cydlynwyr ardaloedd lleol a mwy trwy fynd i www.abertawe.gov.uk/CymorthCoronafeirws

Wedi'i bweru gan GOSS iCM