Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - Profi, Olrhain, Diogelu

Daeth y trefniadau olrhain cysylltiadau cyffredinol i ben ddydd Iau, 30 Mehefin 2022. Mae olrhain cysylltiadau wedi'u targedu i amddiffyn y diamddiffyn ac mewn ymateb i achosion lleol yn parhau.

Daeth y cynllun Taliadau Cymorth Hunanynysu COVID-19 i ben ar 30 Mehefin 2022. Os gwnaethoch brofi'n bositif ac y bu'n rhaid i chi hunanynysu cyn neu ar 30 Mehefin 2022, ac rydych yn gymwys am gymorth, mae gennych 21 diwrnod ar ôl eich diwrnod olaf yn hunanynysu i wneud cais.

Cyngor a chanllawiau ynghylch olrhain cysylltiadau a hunanynysu

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynghylch gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu COVID-19, gallwch ffonio ein tîm arbenigol lleol ar 01792 637500 rhwng 9.00am a 7.00pm o ddydd Llun i ddydd Sul.

Gallwch ddod o hyd i atebion ar gyfer ymholiadau ynghylch budd-daliadau, ein cydlynwyr ardaloedd lleol a mwy trwy fynd i www.abertawe.gov.uk/CymorthCoronafeirws

 

Gwybodaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Bydd y ddolen hon yn eich arwain at wefan y bwrdd iechyd lle gallwch gael gwybodaeth am sut i gael eich profi ac olrhain cysylltiadau.

Strategaeth 'Profi, Olrhain, Diogelu' Llywodraeth Cymru

Bydd y ddolen hon yn eich arwain at wefan Llywodraeth Cymru, lle gallwch weld manylion y strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu.

Hysbysiad Preifatrwydd Profi, Olrhain, Diogelu

Er mwyn cyflawni'r strategaeth hon, mae angen casglu a phrosesu data personol unigolion am amryw resymau.

At sylw busnesau: cyngor ar brofion i'ch gweithwyr

Sut gall rhaglen newydd Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru helpu i ddiogelu eich staff a'ch busnes (ar gyfer busnesau yn Abertawe a Chastell-nedd Port Talbot).