Chwilio'r wefan
English

Poeni am arian?

Mae cefnogaeth a chyngor am ddim ar gael os ydych yn poeni am arian.

Cymorth gyda budd-daliadau

Mae yna lawer o fudd-daliadau a grantiau ddim yn cael ei hawlio. Ewch i gael cymorth a chyngor. Os cawsoch eich gwrthod, gwiriwch fod hyn yn gywir. Gall camgymeriadau gael eu datrys.

Cyngor am ddim ar ddyledion

Cyngor Ar Bopeth Abertawe a Castell-nedd Port Talbot

2nd Floor, City Gates,50a Wind Street,, Abertawe. Ffoniwch 0808 278 7926 am apwyntiad.
Dydd Llun, dydd Mawrth, dydd Iau, dydd Gwener: 9.00am - 4.00pm
dydd Mercher: 9.00am - 1.00pm a 4.00pm - 7.00pm

Advicelink Cymru 0800 7022 020

Cewch wybodaeth am gael eich benthyciadau wedi'u rhewi, eich taliadau wedi'u lleihau, a clirio eich dyledion.

Elusen Ddyled StepChangeYn agor mewn ffenest newydd
0800 138 1111

Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd
0300 500 5000
Apwyntiadau lleol: 0300 500 5555

Llinell Ddyled GenedlaetholYn agor mewn ffenest newydd cynnig help cyfrinachol ac annibynnol am ddim.
Ffoniwch y rhif rhadffon 0808 808 4000.

Ydych chi'n cael eich trafferthu am arian parod?

Mae rhaid i fenthycwyr ddilyn rheolau, rhoi cytundeb ysgrifenedig i chi, ac nid oes hawl ganddynt eich poeni. Nid yw twyllwyr credyd, bwlïod, a chwmnïau nad ydynt yn deg yn gallu eich gorfodi i ad-dalu, a gellir eu rhwystro. Nid oes rhaid i chi roi eich enw hyd yn oed.

Yr Uned Benthyg Arian yn Anghyfreithlon Cymru
Llinell gymorth gyfrinachol 24 awr: 0300 123 3311

Cyngor arian cyffredinol

Allwch chi dalu llai am ddŵr neu nwy? A all talebau, gostyngiadau a grantiau eich helpu? Mae gwybodaeth werthfawr ar-lein, neu siaradwch â rhywun am arbedion, dyledion, benthyciadau a phoenau eraill.

Gwasanaeth Cynghori AriannolYn agor mewn ffenest newydd
0300 500 5000
Apwyntiadau lleol: 0300 330 0520

Money Made Clear WalesYn agor mewn ffenest newydd

Money Saving ExpertYn agor mewn ffenest newydd

Benthyg yn rhad

Mae benthycwyr diwrnod talu a benthycwyr carreg y drws yn drapiau dyled, gan godi tâl llawer mwy na'r hyn rydych yn ei fenthyg. Mae catalogau a siopau credyd yn costio llawer mwy na thalu o flaen llaw. Os oes gwir angen i chi fenthyg, gwnewch hynny mor rhad â phosib. Os nad oes swydd gennych chi ac mae gennych hanes credyd gwael, mae'n werth gofyn o hyd.

Swansea Bay Credit Union
13 Portland Street, Abertawe, SA1 3DH
Dydd Llun - Dydd Iau: 9.30am - 16.30pm
Dydd Gwener: 9.30am - 16.00pm
Dydd Sadwrn: 9.30am - 12.00pm

0333 006 3002
ebost: admin@nptcu.co.uk

Wedi'i bweru gan GOSS iCM