Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Sipsiwn a Theithwyr

Mae ein Polisi Sipsiwn a Theithwyr yn rhoi cyfle cyfartal i deuluoedd gael mynediad i wasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac eraill.

Mae ein Polisi Sipsiwn a Theithwyr yn rhoi cyfle cyfartal i deuluoedd gael mynediad i wasanaethau a ddarperir gan y cyngor ac eraill.

Mewn ymateb i newidiadau deddfwriaethol, adolygwyd y polisi ym mis Rhagfyr 2017 yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus. Mae'n nodi sut bydd y cyngor yn sicrhau bod ei ystod lawn o wasanaethau, gan gynnwys addysg a'r gwasanaethau cymdeithasol, ar gael i deuluoedd.

Mae hefyd yn cynnwys gwethdrefn i ymdrin â gwersylloedd anawdurdodedig.