Chwilio'r wefan
English

Hudolus! Noson fawr yn swyno pobl sy'n dwlu ar Harri Potter yn Abertawe

Roedd pobl sy'n dwlu ar ddewiniaeth a hudoliaeth ffuglennol wedi ychwanegu hud a lledrith ychwanegol at Abertawe.

pot20

Daethant at ei gilydd yn Llyfrgell Ganolog Abertawe ar gyfer ei Noson Llyfrau Harri Potter flynyddol sydd am ddim.

Anogwyd cyfranogwyr i ddod wedi gwisgo fel cymeriad o'r gyfres Harri Potter.

Mae'r digwyddiad wedi dod yn fwyfwy poblogaidd ers iddi gael ei lansio chwe blynedd yn ôl wrth i lwyddiant byd-eang dyfu ar gyfer llyfrau a ffilmiau ffantasi JK Rowling.

Meddai'r Cyng. Robert Francis-Davies, Aelod Cabinet Cyngor Abertawe dros Fuddsoddi, Adfywio a Thwristiaeth, "Dyma'r digwyddiad prysuraf yn ein Llyfrgell Ganolog - mae'n boblogaidd iawn ymysg pobl o bob oed sy'n dwlu ar Harri Potter."

Wedi'i bweru gan GOSS iCM