Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau Ardaloedd Cyflawni

Proffiliau ystadegol lleol y pum ardal gyflawni yn Abertawe.

Ardaloedd daearyddol sy'n cynnwys ein cymunedau mwyaf difreintiedig yw Ardaloedd Cyflawni.  Maent yn cynnwys yr un ardaloedd daearyddol â Chlystyrau Cymunedau'n Gyntaf gynt.  Mae cefnogaeth gyflogaeth un i un, arweiniad a hyfforddiant ar gael yn lleol yn yr ardaloedd hyn drwy raglenni Cymunedau am Waith a Chymunedau am Waith a Mwy Llywodraeth Cymru.

Datblygwyd proffiliau ystadegol ar gyfer pob un o'r pum ardal gyflawni yn Abertawe. Mae'r Ardaloedd Cyflawni yn cynnwys grwpiau o Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (ACEHI) cyflawn, er nad ydynt bob amser yn gyfagos. Ceir manylion eu cyfansoddiad, gan gynnwys mapiau, ym mhob proffil unigol:

Mae'r proffiliau ystadegol hyn yn ategu'r Proffiliau Wardiau y gellir dod o hyd iddynt mewn man arall. Lle y bo'n briodol, mae'r data a gynhwysir yn cynrychioli nifer yr ystadegau lefel ACEHI ar gyfer yr ardal honno, ACEHI cydran unigol (e.e. ar gyfer Group Amddifadedd Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru), neu'r ddaearyddiaeth agosaf sydd ar gael (e.e. amcangyfrifon incwm aelwydydd mewn Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol neu lefel ACEHG).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y proffiliau hyn neu mae angen mwy o wybodaeth ystadegol arnoch am Ardaloedd Cyflawni yn Abertawe, cysylltwch â ni.