Toglo gwelededd dewislen symudol

Proffiliau ardal etholaethol

Proffiliau ystadegol o'r tair ardal etholaethol yn Abertawe.

Ardaloedd Etholaethau Seneddol a ddefnyddir i ethol Aelodau Seneddol (AS) i Senedd y DU yn Llundain, ac Aelodau Cynulliad (AC) i Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  Yn yr Etholiad Cyffredinol diwethaf, roedd 650 o etholaethau yn y DU, 40 ohonynt yng Nghymru.  O fewn dinas ac ardal sirol Abertawe, mae tair ardal etholaethol.

Mae proffiliau ystadegol yr ardaloedd hyn wedi eu datblygu, yn seiliedig ar ein fformat proffil ward. Yn gyffredinol mae'r data sy'n gynwysiedig yn rhain yn ystadegau cyhoeddedig ar gyfer ardal etholaethol (PCA), ochr yn ochr â ffigwr cymharydd ar gyfer Cymru, ynghyd â gwybodaeth gyd-destunol a gwybodaeth fapio.  Fodd bynnag, mewn rhai achosion mae'r wybodaeth gynwysiedig yn seiliedig ar ddaearyddiaeth agosaf sydd ar gael (e.e. incwm aelwydydd wedi ei amcangyfrif yn Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Ganol neu lefel ACEHG).

Mae'r proffiliau ar gael ar gyfer ardaloedd etholaethol:  Gŵyr (PDF) [4MB] Dwyrain Abertawe (PDF) [5MB] a  Gorllewin Abertawe (PDF) [5MB] (Ebrill 2022).

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y proffiliau hyn neu mae angen mwy o wybodaeth ystadegol arnoch am ardaloedd etholaethol yn Abertawe, cysylltwch â ni.