Chwilio'r wefan
English
Sun

Prom Abertawe

Mwynhewch ddiwrnod mas gwych ar hyd Prom Abertawe.

Swansea Prom - Bay Rider - Riding along the bay

Mae Prom Abertawe, gyda'i amrywiaeth o atyniadau ynghyd ag ehangder 5 milltir Bae Abertawe, yn gyrchfan gwych i ymwelwyr a thrigolion o bob oed.

Dewch i fwynhau'r pedalos elyrch a dreigiau ar Lyn Cychod Singleton, rownd o golff ar gwrs Taro a Phytio Heol Ashleigh, neu rhowch gyfle i'r plant chwarae yn Lido Blackpill a Gerddi Southend, gyda Thrên Bach Bae Abertawe yn cysylltu pob un.

Blackpill Lido

Lido Blackpill

Treuliwch brynhawn heulog gyda'r teulu ym mharc dŵr awyr agored Abertawe.

Picture of family sitting in carriage excitedly.

Trên Bach Bae Abertawe

Trên tir 72 sedd yw Trên Bach Bae Abertawe, sy'n teithio ar hyd promenâd Abertawe, o Lido Blackpill i Erddi Southend, y Mwmbwls, gan gynnig golygfeydd gwych o fae godidog Abertawe i deithwyr

Picture showing children having fun playing crazy golf

Gerddi Southend

Parc cymunedol gwych yn y Mwmbwls. Eisteddwch yn ôl a mwynhau'r olygfa dros Fae Abertawe wrth i'r plant gael hwyl ar y cyfleusterau chwarae gwych

Picture showing a family aboard a pedalo

Llyn Cychod Singleton

Mae Llyn Cychod Singleton ar waelod Lôn Sgeti rhwng Ysbyty Singleton a Phrifysgol Abertawe, o fewn pellter cerdded i Barc Singleton

Golff-troed Abertawe

Mae cyfleuster taro a phytio Heol Ashleigh wedi'i drawsnewid yn atyniad golff-troed

Wedi'i bweru gan GOSS iCM