Chwilio'r wefan
English

Pwy yw Maethu Abertawe?

Gwasanaeth Maethu'r awdurdod lleol yw Maethu Abertawe. Gyda thros 40 mlynedd o brofiad, rydym yn ymfalchïo mewn darparu lleoliadau o'r radd flaenaf gyda theuluoedd i blant a phobl ifanc nad yw eu teuluoedd yn gallu gofalu amdanynt.

Cysylltwch â niFel awdurdod lleol, ein polisi yw y dylai plant a phobl ifanc aros gyda'u rhieni os yw hynny'n ddiogel, ac rydym yn cefnogi hyn mewn ffordd ragweithiol.  Os nad yw hynny'n bosib, ein nod yw darparu lleoliadau sy'n rhoi sefydlogrwydd i blant ac ymdeimlad o sicrwydd iddynt.

Ym Maethu Abertawe, mae ein gwerthoedd a'n hegwyddorion yn sail i'n holl waith gyda phlant a'u teuluoedd ac rydym yn gweithio gan ddefnyddio ymagwedd sy'n canolbwyntio ar y plentyn/teulu.  Mae Maethu Abertawe'n credu bod plant a phobl ifanc sy'n cael eu maethu'n haeddu'r safonau gofal uchaf a derbyn gwasanaeth o safon.

Rydym yn gweithio mewn partneriaeth â phawb sy'n rhan o fywyd y plentyn i sicrhau y diwellir anghenion y plentyn.  Yr hyn sy'n allweddol yw'r gwasanaeth a gynigir gan ein gofalwyr maeth.

Ym Maethu Abertawe rydym yn gwerthfawrogi pob un o'n gofalwyr a'r gwaith maent yn ei wneud.  Gyda thros 130 o deuluoedd yn maethu gyda Maethu Abertawe ar hyn o bryd, mae'r sgiliau, yr wybodaeth, y profiad a'r gefnogaeth maent yn eu rhoi i'r gwasanaeth yn ein galluogi i ddarparu'r canlyniadau gorau i'r plant.

Rydym yn cydnabod y gall maethu fod yn anodd ac yn heriol, ond rydym yn tri ein gofalwyr yn bobl broffesiynol y mae ganddynt lefel gynyddol o sgiliau a chyfrifoldeb.

Ym Maethu Abertawe, rydym yn gweithio gyda'n gofalwyr i gefnogi a datblygu'r dasg unigryw maent yn ei gwneud, felly mae maethu'n dod yn ffordd o fyw sy'n rhoi boddhad a mwynhad ac sy'n heriol!

Wedi'i bweru gan GOSS iCM