Chwilio'r wefan
English
oak tree

Cynllun y Rhodfa

Bwriad cynllun y Rhodfa oedd creu stryd â choed ar ei hyd i fanteisio i'r eithaf ar leoliad naturiol trawiadol Abertawe trwy wella'r cysylltiadau rhwng canol y ddinas a'r glannau.

ERDF

Bydd y prosiect yn creu cysylltiadau gwell rhwng canol y ddinas a'r glannau oherwydd cyflwyno mannau croesi o safon mewn lleoliadau allweddol. Mae hefyd bellach yn amgylchedd llawer mwy addas i gerddwyr oherwydd y palmentydd ehangach.

Mae nodweddion eraill y prosiect yn cynnwys plannu ugeiniau o goed newydd a gwelliannau amgylcheddol sylweddol eraill mewn ardaloedd megis Parc yr Amgueddfa, Burrows Place a Stryd Adelaide.

Hoffai tîm y prosiect ddiolch i'r modurwyr, y preswylwyr a'r gweithwyr am eu hamynedd trwy gydol y prosiect. Mae'r cynllun gorffenedig yn cyflwyno gwelliant i brif borth Canol y Ddinas ac mae'n helpu i newid barn ymwelwyr am Ganol y Ddinas.

Ariennir y prosiect gan raglen Ardaloedd Adfywio Llywodraeth Cymru, Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop a Chyngor Abertawe. Roedd yn dilyn gwaith i newid llif y traffig wrth bontydd afon Tawe yr oedd Sefydliad y Peirianwyr Sifil wedi'i gydnabod am ei ragoriaeth.

Roedd yr arian ar gyfer y cynlluniau hyn wedi'i glustnodi ynghyd â therfyn amser a oedd yn golygu bod yn rhaid ei wario ar y prosiect hwn yn unig a chwblhau'r holl waith erbyn 2015.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM