Toglo gwelededd dewislen symudol

RiderSafe

Hyfforddiant ar fopedau a beiciau modur pŵer isel i bobl 16-24 oed sy'n byw yn Abertawe a sydd â thrwydded dros dro yw Ridersafe.

Bydd yn datblygu gwybodaeth a sgiliau fel y gall beicwyr reidio'n fwy diogel ac am fwy o amser.

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys tri modiwl ac mae'n gymysgedd o hyfforddiant theori ac ymarferol, gan gynnwys Hyfforddiant Sylfaenol Gorfodol (CBT).

Cost y cwrs yw £20; gyda blaendal ychwanegol o £100 y gellir ei ad-dalu pan gwblheir y trydydd modiwl.

Am ragor o fanylion contact the Road Safety Team