Chwilio'r wefan
English

Rolau Gofal Cymdeithasol i helpu gyda swyddi gwag sy'n gysylltiedig â Coronafeirws (COVID-19)

Rydym yn recriwtio gofalwyr ar frys i helpu i ofalu am breswylwyr hŷn a diamddiffyn Abertawe o ganlyniad i gychwyniad Coronafeirws.

Rydym yn apelio'n arbennig am bobl sydd wedi gweithio yn y sector gofal o'r blaen ac a fyddai'n ystyried dychwelyd i weithio yn ystod y cyfnod digynsail hwn.

Os ydych erioed wedi gweithio fel gweithiwr gofal cartref neu mewn cartref gofal preswyl, rydym yn eich annog i gysylltu â ni. Mae angen staff ledled Abertawe, rhaid i chi fod yn 18 oed neu'n hŷn, yn gallu dechrau ar unwaith ac yn gallu gweithio'n hyblyg.

Mae profiad yn ddymunol ond nid yn hanfodol oherwydd darperir hyfforddiant perthnasol i bawb ynghyd ag offer amddiffynnol personol lle bo'r angen.

Ceir rolau amrywiol, oriau amrywiol a graddau amrywiol.

Enghreifftiau:

Swyddogion Gofal Preswyl - £21,166.00 y flwyddyn (pro rata)

Cynorthwywyr Gofal yn y Gymuned - £19,554.00 y flwyddyn (pro rata)

 

Sut i wneud cais

 

Gwneud cais am rôl gofal cymdeithasol yn ystod y pandemig coronafeirws

Llenwch y ffurflen ar-lein i wneud cais am swydd yn y maes gofal cymdeithasol.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM