Toglo gwelededd dewislen symudol

Coronafeirws - seiciau/trosglwyddiadau banc

Taliadau i wirfoddolwyr drwy siec neu drosglwyddiad banc.

Siec

Os oes gennych lyfr siec, gallai hyn weithio fel ffordd o dalu gwirfoddolwyr. Gallai fod yn anoddach i'ch gwirfoddolwr newid siec yn bersonol ar hyn o bryd gan fod canghennau banciau ar gau, amserau agor yn gyfyngedig a rheolau'r cyfyngiadau symud, ond os yw ap y banciau'n ganiatáu iddynt sganio a newid sieciau o bell, ni fydd hyn yn broblem.

Mae Barclays, Halifax, HSBC, Lloyds a Starling yn caniatáu i bobl newid sieciau dros y ffôn. Mae rhai banciau hefyd yn caniatáu i gwsmeriaid adneuo sieciau drwy'r post. Yr anfantais o ddefnyddio siec yw bod angen i chi roi'r siec i berson - ceisiwch ddod o hyd i ffordd o wneud hyn heb gyffwrdd ag unrhyw un (megis rhoi'r siec mewn amlen a'i gadael yn y lle y bydd eich gwirfoddolwr yn gadael eich siopa.


Trosglwyddiad banc

Sut mae'n gweithio

Gallwch dalu drwy fancio ar-lein neu dros y ffôn os ydych chi wedi trefnu hyn gyda'ch banc.

Byddai angen i'r gwirfoddolwr anfon ei fanylion banc atoch, ac nid i'r gwrthwyneb.

I dalu rhywun i siopa ar eich rhan, bydd angen ei gôd didoli a'i rif cyfrif arnoch.

Os bydd unrhyw un yn gofyn i chi am eich manylion banc, yn enwedig rhif hir eich cerdyn a'r côd diogelwch tri digid, dywedwch na oherwydd gallai fod yn dwyllwr.