Chwilio'r wefan
English

Siopa

Ewch i ganol dinas Abertawe i siopa am y brandiau gorau neu eitemau unigryw na fyddwch yn dod o hyd iddynt yn unrhyw le arall.

Quadrant shopping

Mae gan Abertawe amrywiaeth o siopau annibynnol sy'n cynnig amrywiaeth eang o gynnyrch arbennig yn ogystal â siopau mawr y stryd fawr. Galwch heibio Marchnad AbertaweYn agor mewn ffenest newydd i weld amrywiaeth eang o stondinau o nwyddau trydanol i fwyd a chynnyrch, gan gynnwys y cocos a bara lawr enwog.

Peidiwch ag anghofio am siopa gyda'r hwyr yng nghanol y ddinas bob dydd Iau wrth nesáu at y Pasg a'r Nadolig.

Defnyddiwch eich cerdyn ffyddlondeb Calon Fawr AbertaweYn agor mewn ffenest newydd er mwyn gwneud arbedion mawr wrth siopa - cofrestrwch eich manylion, yna wrth ymweld â lleoliad ffyddlondeb, dangoswch eich cerdyn wrth y til.

Gadewch eich bagiau a'ch nwyddau mewn lle diogel wrth i chi siopa

Mae 16 o loceri meintiau gwahanol ar gael yn y siop Llogi Cyfarpar Symudedd i chi adael eich pethau yno.

Prisiau storio bagiau

Maint y locerNifer y loceri sydd ar gaelCyfradd ddyddiol lawn*Cyfradd hanner diwrnod*
Safonol6£3£2
Canolig4£4£3
Mawr4£5£4
Mawr iawn (maint cês ddillad)2£6£5
Mae cyfleuster storio dros nos hefyd ar gael am ffi o £15

* ceir hefyd ffi allwedd ddychweladwy o £3 ar ben y cyfraddau hyn.

Cyntaf i'r felin fydd hi i gael locer a byddant ond ar gael yn ystod oriau agor y siop llogi cyfarpar symudedd.

Bydd angen i ddefnyddwyr ddarparu ID, cwblhau ffurflen syml a llofnodi i ddweud y byddant yn cadw at yr amodau defnyddio.

Am fwy o wybodaeth ewch i wefan canol dinas AbertaweYn agor mewn ffenest newydd.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM