Chwilio'r wefan
English

Diweddariadau Coronafeirws i staff - 25 Mehefin 2020 - hyfforddiant gweithredoedd twyllodrus a nodyn atgoffa am ragofalon

Cynnig hyfforddiant ar weithredoedd twyllodrus i staff dros Skype a nodyn i'ch atgoffa bod y rhagofalon rheoli heintiau a hylendid sylfaenol yn bwysig o hyd.

Cynnig hyfforddiant ar gyfer atal gweithredoedd twyllodrus

Mae ein Tîm Safonau Masnach yn gwahodd staff i gyfarfod Skype ar 7 Gorffennaf am 11.00am i drafod gweithredoedd twyllodrus sy'n ymwneud â Coronafeirws.

Bydd y sesiwn yn cynnig cyfle i gyfranogwyr ddod i wybod am y gweithredoedd twyllodrus diweddaraf yn ogystal â ffyrdd o nodi rhywun sydd efallai wedi cael ei dwyllo.

Dylai'r rheini sydd am gymryd rhan e-bostio Ray Foulston, Safonau Masnach, am ragor o wybodaeth.

 

Profi am Coronafeirws

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe yn gofyn i'n staff a'r cyhoedd beidio â gofyn am brofion neu ymweld ag unedau profi i ofyn am brawf gwrthgorff sydd ar gyfer y rhieni sydd eisoes wedi cael y feirws. Mae profion o'r fath ar gael i staff y GIG yn unig ar hyn o bryd.

Gall staff a busnesau ofyn am brawf Coronafeirws o hyd i ganfod a oes ganddynt y feirws ar hyn o bryd am fod ganddynt symptomau o'r cyflwr drwy raglen Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru. I gael rhagor o wybodaeth am hyn ewch i'r ddolen: https://bipba.gig.cymru/coronafeirws-covid-19/coronafeirws-covid-19/gwasanaeth-profi-olrhain-amddiffyn/

 

 

 

Wedi'i bweru gan GOSS iCM