Chwilio'r wefan
English
Paper with holes at the top

Strategaeth adeiladau uchel Abertawe (canllawiau diwygiedig drafft)

Mae strategaeth adeiladau uchel ddrafft sydd wedi'i diweddaru a'i diwygio wedi'i llunio er mwyn creu mwy o gyfle i ddatblygu adeiladau uchel yng nghanol y ddinas a chyd-fynd â'r dyheadau a fynegir yn adolygiad fframwaith strategol drafft canol dinas Abertawe (2015).

PDF Document Strategaeth Adeiladau Uchel Ddrafft Abertawe - Hydref 2015 (PDF, 11MB)Yn agor mewn ffenest newydd

Mae'r cyfnod ymgynghori ar y strategaeth bellach wedi dod i ben.

Mae'r ymatebion yn cael eu dadansoddi, a bydd adroddiad arall i aelodau'n cael ei lunio a fydd yn pennu'r ymatebion, yn amlygu'r angen am argymhellion ac yn ceisio mabwysiadu'r strategaeth yn ffurfiol fel polisi'r cyngor. 

Disgwylir i'r strategaeth adeiladau uchel ddiwygiedig gael ei mabwysiadu fel canllawiau cynllunio atodol i'r cynllun datblygu presennol a bydd yn disodli strategaeth adeiladau uchel 2008.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM