Chwilio'r wefan
English

Fawlty Towers Live - Themed Dinner Show

Witness the Mayhem! Addaswyd o sgriptiau gwreiddiol y rhaglen deledu gan John Cleese a Connie Booth.

Fawlty Towers
27 Tach 2019
7.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Stryd Singleton, Abertawe SA1 3QJ

Tocynnau: £49.00
Buy Tickets Button Welsh

Mae Basil a'i dîm yn agor yr ystafell fwyta fyd-enwog yng ngwesty Fawlty Towers i'r cyhoedd am noson o wallgofrwydd theatrig heb ei hail.

Cofrestrwch heddiw i ail-fyw oes aur comedi ar y teledu a dewch i adnabod cymeriadau a sgriptiau mwyaf poblogaidd Prydain. Mwynhewch dri chwrs o hwyl gan chwerthin llond eich bol wrth i'r criw ail-greu rhai o olygfeydd mwyaf cofiadwy'r rhaglen deledu'n fyw fel un o'n gwesteion gwadd.

Os hoffech gamu'n ôl mewn amser neu ymweld â byd gwyllt ac anghyfarwydd, dyma noson allan wych y gall pobl o bob oedran ei mwynhau.

Pwy fydd yn mentro archebu salad Waldorf enwog Basil? A fydd dyddiad defnyddio erbyn y sgadan cochion wedi mynd heibio neu a fydd sawr corcyn ar y gwin? Cadwch eich seddi heddiw i gael gwybod!

Mae Fawlty Towers Live Themed Dinner Show yn sioe theatr fyw a gynhyrchir gan Fawdinex Limited sy'n seiliedig ar sgriptiau'r gyfres deledu wreiddiol a ysgrifennwyd gan John Cleese a Connie Booth. Fe'i perfformir gyda'u caniatâd unigryw. Nid yw'n gysylltiedig ag unrhyw sioeau profiad trochi mewn theatr neu brofiad bwyta rhyngweithiol na'r unigolion neu'r cwmnïau sy'n gyfrifol amdanynt.

Ffôn: 01792 475715
Wedi'i bweru gan GOSS iCM