Chwilio'r wefan
English

Jenny Éclair

Sixty! (FFS!).

Jenny Eclair
1 Gorff 2021
7.30PM.
Theatr y Grand Abertawe
Singleton Street, Swansea, SA1 3QJ

Tocynnau: £22.00
Buy Tickets Button Welsh
Ar ôl cyrraedd 60 oed (ond yn dal i fod blwyddyn yn iau na Madonna) mae Jenny Éclair, neu 'Wyneb Vagisan', yn wynebu degawd newydd o fusgrellni. Gan ei bod hi bellach yn cymryd 20 munud o sgrolio i lawr i ddod o hyd i'w dyddiad geni pan fydd yn llenwi ffurflenni ar-lein, a ddylai hi ddathlu neu guddio? Beth fydd gan y chwedegau i'w cynnig i un o ferched y 60au ac ydy e'n ofyniad cyfreithiol i brynu ffyn cerdded Nordig?

Gyda llaw, 'Dwi wedi magu tipyn o bwysau ychwanegol dros y cyfnod clo, ac mae croeso i chi drafod hyn y tu ôl i' nghefn yn ystod yr egwyl'.
Cariad Jenny x

Wedi'i bweru gan GOSS iCM