Chwilio'r wefan
English

Phil Wang

Philly Philly Wang Wang - Sioe y gwerthwyd pob tocyn ar ei chyfer yng Ngŵyl Ymylol Caeredin 2019. 16+ oed.

Phil Wang
13 Mai 2021
8.00PM.
Theatr y Grand Abertawe
Singleton Street, Swansea, SA1 3QJ

Rydym yn ystyried aildrefnu'r sioe hon. Peidiwch â chysylltu â'r Swyddfa Docynnau, byddant yn cysylltu â chi. Diolch am eich amynedd. 

 

Tocynnau: £17.00
Buy Tickets Button Welsh

Yn dilyn taith lle gwerthwyd pob tocyn yn 2018, ac yn syth ar ôl ymddangos yng Ngŵyl Ymylol Caeredin lle gwerthwyd pob tocyn ymlaen llaw, mae Phil 'Philly Philly Wang Wang' Wang yn ôl ar daith gyda'i sioe fwyaf newydd.

Mae Phil wedi ennill clod drwy archwilio rhyw, rhamant, gwleidyddiaeth a'i dreftadaeth gymysg Brydeinig-Maleisaidd gyda sioeau sy'n ymddigrifo yn ei fath unigryw Wangaidd yntau o gomedi call a dwl. Thema'r sioe hon yw moesoldeb a'r ymdeimlad modern â'r hunan. Campus!

Mae e' wedi ymddangos ar Taskmaster, Live at the Apollo a Netflix.

'This is intoxicating stuff' ★★★★ Telegraph

'Stand-up dreamland' ★★★★ Guardian

★★★★ Times  

★★★★ Metro              

Wedi'i bweru gan GOSS iCM