Chwilio'r wefan
English

Y Swyddfa Docynnau

Os mai'r theatr sy'n gwerthu tocynnau ar gyfer digwyddiad, gellir eu harchebu dros y ffôn, yn bersonol neu ar-lein.

Dros y ffôn gyda cherdyn credyd/debyd: Ffoniwch ni ar 01792 897039. (Ni ellir neilltuo'r tocynnau; mae'n rhaid i chi dalu amdanynt pan rydych yn eu harchebu).

Yn bersonol gydag arian parod, siec neu gerdyn credyd/debyd: Galwch heibio'r brif dderbynfa lle bydd gweithiwr yn barod i'ch cynorthwyo. Dylid gwneud sieciau'n daladwy i 'Dinas a Sir Abertawe'.

Ar-lein: Gellir prynu rhai tocynnau ar gyfer sioeau ar-lein drwy Ticketsource (codir tâl bach i archebu'ch tocynnau).

Oriau agor y Swyddfa Docynnau

  • Dydd Llun: 8.00am - 9.30pm
  • Dydd Mawrth: 8.00am - 9.30pm
  • Dydd Mercher: 8.00am - 9.30pm
  • Dydd Iau: 8.00am - 9.30pm
  • Dydd Gwener:8.00am - 9.30pm
  • Dydd Sadwrn: 8.00am - 9.30pm
  • Dydd Sul: 8.00am - 9.30pm

Cyfeiriad:
Theatr Penyrheol
Heol Pontarddulais
Gorseinon
Abertawe
SA4 4FG

Wedi'i bweru gan GOSS iCM