Chwilio'r wefan
English

Datganiadau i'r wasg Tachwedd 2019

Landore P & R - Red Single bus

Cefnogaeth ar-lein wedi'i threfnu ar gyfer deiliaid cerdyn bws yn Abertawe

Gall teithwyr bysus gael help i gyflwyno cais am eu cerdyn bws consesiynol newydd.

Swansea Council Logo (Portrait)

Cyfle i ddweud eich dweud am ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol

Rhoddir cyfle i breswylwyr ddweud eu dweud am sut gall Cyngor Abertawe chwarae ei ran wrth sicrhau ei fod yn cyflwyno'i ymrwymiadau i gydraddoldeb yng nghymunedau'r ddinas.

Kingsway_green

Adfywio yn sicrhau bod Abertawe'n arwain y ffordd wrth fynd yn wyrdd

Mae Cyngor Abertawe a Chyfoeth Naturiol Cymru'n helpu i ddangos sut y gall dinasoedd ymdrechu i fod yn ddod yn lleoedd gwyrddach a mwy atyniadol i bobl fyw a gweithio ynddynt.

Steven_Williams_Working

Gwasanaeth yn helpu 540 o bobl i ennill cyflogaeth

Cefnogwyd hyd at 540 o bobl i ennill cyflogaeth neu ddod o hyd i swydd well ers ail-lansio gwasanaeth cyflogadwyedd Cyngor Abertawe 18 o fisoedd yn ôl.

Poppies

Abertawe'n cofio

Bydd Abertawe'n cynnal munud o dawelwch ar gyfer y meirwon y penwythnos hwn a dydd Llun, 11 Tachwedd, i dalu teyrnged i'r rheini a fu farw dros eu gwlad.

Don't drink and drown

Helpwch i ddiogelu bywydau - adroddwch am fandaliaid y glannau

Mae fandaliaid y glannau'n peryglu eu bywydau ar ôl i 56 o gymhorthion achub bywyd gael eu dwyn o'u pyst ar afon Tawe ac ardal y Marina mewn 10 mis yn unig.

Swansea Council Logo (Portrait)

Mr X yn apelio am anrhegion Nadolig

Mae apêl Mr X yn parhau am ei 60ain blwyddyn ac mae Cyngor Abertawe'n gweithio gyda Mr X eto eleni i drefnu casgliadau o fewn y cyngor ac i gydlynu'r apêl ar draws Abertawe.

Bishopston_comp

Digwyddiad galw heibio i arddangos cynlluniau buddsoddi ysgol gyfun

Gall pobl gael rhagor o wybodaeth am gynlluniau i wella cyfleusterau mewn ysgol gyfun yn Abertawe yn sylweddol yn ystod dau ddigwyddiad gwybodaeth i'r gymuned.

National Safeguarding Week

Digwyddiadau i rieni i dynnu sylw at faterion diogelu

Gwahoddir rhieni a gwarcheidwaid yn nwy ysgol gyfun yn Abertawe, yn ogystal â'r rhai o'u hysgolion cynradd sy'n eu bwydo, i ddigwyddiadau i ddysgu rhagor am rai o'r pryderon sy'n wynebu plant a phobl ifanc wrth iddynt fod allan yn eu cymunedau a'r camau y gellir eu cymryd i'w diogelu.

Five Pounds

Awgrymiadau arbed arian mewn digwyddiad am ddim

Cynhelir digwyddiad am ddim ar ddiwedd yr wythnos hon a fydd yn darparu gwybodaeth ddefnyddiol a allai arbed arian i bobl yn Abertawe a'u helpu i osgoi benthycwyr twyllodrus a gweithredoedd twyllodrus.

pumpkin recycling

Ailgylchwch eich pwmpen calan gaeaf i helpu'r amgylchedd

Caiff preswylwyr yn Abertawe eu hannog i ailgylchu eu pwmpenni ar ôl y dathliadau Nos Galan Gaeaf diweddar.

Nataya

Canwyr yn paratoi ar gyfer Gorymdaith y Nadolig

Bydd canwyr y Nadolig yn ychwanegu rhywbeth arbennig at Orymdaith y Nadolig yng nghanol y ddinas.

Translation Required: Guidance note for Officers and Councillors during the Pre-Election Period for the Parliamentary Election

Translation Required: From 8 November 2019 to 12 December 2019 the Council will enter what is known as the Pre-Election Period in respect of the forthcoming Parliamentary Election. During this period restrictions apply to Council publicity and the use of Council Resources. The following sets out some of what can and cannot be done by both Councillors and Officers.

CarlyLewis

Gorymdaith y Nadolig yn Abertawe: Popeth y mae angen i chi ei wybod!

Cynhelir Gorymdaith Flynyddol y Nadolig yng nghanol dinas Abertawe nos Sul o 5pm.

xmas paradeC2019RP

Miloedd yn gwylio Gorymdaith y Nadolig yng nghanol y ddinas

Daeth miloedd o bobl i wylio Gorymdaith y Nadolig eleni yng nghanol dinas Abertawe

xmas paradeC2019RP

Ffordd y Brenin i fod yn glir ar gyfer y Nadolig

Bydd Ffordd y Brenin yn glir i siopwyr Abertawe'r Nadolig hwn.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM