Chwilio'r wefan
English

Tim am y Teulu yn Abertawe

Mae'r Tim am y Teulu'n ffordd o gydweithio a theuluoedd a chanddynt anghenion ychwanegol sy'n rhy eang i un gwasanaeth ddygymod a hwy er lles y plant neu'r person ifanc.

Team around the family logo

Pan fydd gan deulu anghenion lluosog sy'n rhy eang/gymhleth i un gwasanaeth fynd i'r afael a hwy, mae'r Tim am y Teulu'n cynnig ffordd o sicrhau bod teuluoedd:

 • yn cael eu hadnabod yn gynnar ac yn effeithiol;
 • yn cael asesiad o'u cryfderau a'u hanghenion; a
 • defnyddir adnoddau lleol i'r graddau gorau posib i sicrhau y gellir manteisio ar gryfderau'r teulu a'r gymuned ac atal problemau rhag gwaethygu.

Beth yw'r Tim am y Teulu?

 • Mae'r Tim am y Teulu yn ffordd gyfannol o weithio partneriaeth sy'n caniatau i'r teulu cyfan dderbyn cefnogaeth gydlynol.
 • Mae'n gweithio gyda rhieni a gofalwyr 0-11 oed.

Pan fydd anawsterau teulu'n lluosog ac yn rhy eang i un gwasanaeth fynd i'r afael a hwy, mae'r Tim am y Teulu'n cynnig ffordd o sicrhau bod y teulu yn derbyn y canlynol:

 • Y cynhelir asesiad cryfderau a'u hanghenion
 • Ystyrir anghenion y teulu cyfan
 • Hwyluso cyfathrebu rhwng teuluoedd a gweithwyr proffesiynol drwy ganiatad ymlaen llaw
 • Atal ac ymyrryd
 • Hyrwyddo gwaith amlasiantaeth
 • Proses rhannu gwybodaeth PISP/WASPI

Tîm am y Teulu mewn Ysgolion (TATY)

Mae TATY yn fenter radical, arloesol a chynaliadwy i gefnogi plant ysgolion cynradd Abertawe.

Wedi'i bweru gan GOSS iCM