Chwilio'r wefan
English
Link

Tîm Rheoli Canol y Ddinas

Mae Tîm Rheoli Canol Dinas Abertawe wedi bod yn gweithredu ers 2000 i gydlynu rheoli a datblygiad gweithredol canol y ddinas.

Rydym yn gweithio'n agos gydag asiantaethau lluosog yng nghanol y ddinas gan gynnwys Rhanbarth Gwella Busnes AbertaweYn agor mewn ffenest newydd, y gymuned fusnes leol, y sector gwirfoddol, Llywodraeth Cymru a'r Heddlu.

Gweledigaeth ac amcanion

Rydym yn helpu i gyflwyno'r weledigaeth ar gyfer canol y ddinas, sef ei ddatblygu fel cyrchfan allweddol a lle bywiog a deinamig i siopa ynddo, i fyw ynddo, i weithio ynddo ac i ymweld ag ef.

Y prif amcanion a blaenoriaethau yw:

Amcan 1
Rydym yn rheoli sawl gwasanaeth rheng flaen yng nghanol y ddinas gan gynnwys Marchnad AbertaweYn agor mewn ffenest newydd, cyfleuster Llogi Cyfarpar Symudedd Abertawe  a cheidwaid canol y ddinas. Ffocws y gwasanaethau hyn yw gwella profiad cyffredinol y cwsmer ar gyfer y rheiny sy'n ymweld â chanol y ddinas oherwydd siopa, hamdden neu fusnes.

Amcan 2
Rydym yn cydlynu'r gweithgareddau amrywiol a gynhelir yng nghanol y ddinas. Mae'r rhain yn cynnwys gosodiadau hyrwyddol a digwyddiadau, ymholiadau ffilmio, canu yn y stryd, marchnadoedd arbenigol, digwyddiadau arbennig a masnachu ar y stryd.

Mae gan ganol y ddinas Wobr y Faner Borffor, sy'n cydnabod rheolaeth wych o ganol dinasoedd gyda'r hwyr.

Amcan 3
Rydym yn cydlynu gweithgareddau a chyfleoedd marchnata i godi proffil canol y ddinas ac i annog pobl i ymweld â'r ddinas ac i siopa ynddi.

Mae digwyddiadau rheolaidd yng nghalendr canol y ddinas yn cynnwys: Marchnad Nadolig a'r Marchnadoedd Cyfandirol; cynnau goleuadau'r Nadolig a gorymdaith y Nadolig; Gwledd y Gaeaf ar y Glannau; Gŵyl Bwyd, Diod a Chrefftau Go Welsh; Pasg yn y Ddinas; Dwlu ar eich Marchnad Leol a digwyddiadau Calan gaeaf.

Enw:
Tîm Rheoli Canol y Ddinas
Cyfeiriad:
Ystafell 2.7.1
Canolfan Ddinesig
Heol Ystumllwynarth
Abertawe
SA1 3SN
Ffôn:
01792 633090
Wedi'i bweru gan GOSS iCM