Chwilio'r wefan
English
jigsaw piece

Trawsnewid canol dinas Abertawe

Mae'n bosib y bydd canol dinas Abertawe'n cael ei drawsnewid yn gyrchfan hamdden a siopa o'r radd flaenaf yn fuan.

Civic2
Civic3
Civic5
Civic6
Civic9
Civic2
Civic3
Civic5
Civic6
Civic9

Yn seiliedig ar gynigion gan ddatblygwyr ar gyfer dau safle allweddol yng nghanol y ddinas, gallai miloedd o swyddi newydd a buddsoddiadau gwerth miliynau o bunnoedd fod ar y gorwel.

Civic1

Civic4

Civic7

Civic8

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi Rivington Land ac Acme i reoli adfywiad y safle i'r gogledd ac i'r de o Heol Ystumllwynarth sy'n cynnwys canolfan siopa a maes parcio aml-lawr Dewi Sant a maes parcio'r LC. Mae eu syniadau buddugol yn cynnwys:

 • Arena â 3,500 o seddi lle gellir cynnal perfformiadau, arddangosfeydd a chynadleddau rhyngwladol mawr.
 • Adeilad preswyl uchel newydd a allai gystadlu â Thŵr Meridian.
 • Stryd ac ardal fanwerthu newydd â brandiau eiconig.
 • Ardal â bwytai a chaffis.
 • Sinema modern.
 • Sgwâr cyhoeddus newydd.
 • Cysylltiadau gwell rhwng canol y ddinas a'r glannau.

Bydd y cyngor yn mynd ati nawr i weithio law yn llaw â'r cwmni i archwilio'r cynigion, i gynnal gwaith ymchwilio cynhwysfawr i'r safle ac i ddenu tenantiaid. Gallai unedau preswyl newydd a digon o leoedd parcio hefyd gael eu hadeiladu ar ddwy ochr Heol Ystumllwynarth.

Bydd Trebor Developments, sydd wedi cael ei benodi i arwain y gwaith adfywio ar safle'r Ganolfan Ddinesig, nawr yn gweithio gyda'r cyngor i ddatblygu prif gynllun y safle. Mae eu syniadau buddugol yn cynnwys:

 • Fflatiau
 • Tai tref
 • Caffis a bwytai
 • Ardal gyhoeddus newydd

Mae cynnig hefyd i'r cwmni weithio'n agos gyda Phrifysgol Abertawe i archwilio'r potensial i greu 'canolfan hydro' ar y safle a allai gynnwys:

 • Acwariwm cyhoeddus
 • Canolfan ymchwil gwyddorau dŵr fodern
Wedi'i bweru gan GOSS iCM