Chwilio'r wefan
English
jigsaw piece

Trawsnewid canol dinas Abertawe

Mae gwaith bellach wedi dechrau er mwyn datblygu cynllun a fydd yn newid wyneb canol dinas Abertawe drwy greu gyrchfan siopa a hamdden o'r radd flaenaf.

Civic2
Civic3
Civic5
Civic6
Civic9
Civic2
Civic3
Civic5
Civic6
Civic9

Hen safle Canolfan Siopa Dewi Sant a thir i'r de o Heol Ystumllwynarth

Mae Cyngor Abertawe wedi penodi Rivington Land ac Acme i reoli adfywiad y safle i'r gogledd ac i'r de o Heol Ystumllwynarth sy'n cynnwys canolfan siopa a maes parcio aml-lawr Dewi Sant a maes parcio'r LC. 

Rhoddwyd caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer y cynllun sy'n cynnwys cymysgedd o ddatblygiadau o ran hamdden, manwerthu, preswyl a masnachol ynghyd â gwell leoedd cyhoeddus a phont newydd a llydan ar gyfer cerddwyr a fydd yn cynnig cysylltiad gwell ar draws Heol Ystumllwynarth.  

Mae dyluniad manwl ar Gam 1 o'r datblygiad hwn bellach ar waith. Bydd Cam 1 yn cynnwys arena newydd, gwesty a chynnig A3 i'r de o Heol Ystumllwynarth; bont gyswllt lydan i gerddwyr ar draws Heol Ystumllwynarth sy'n arwain at faes parcio aml-lawr gyda defnydd A3 ar y llawr gwaelod, ac o bosib, lleoedd preswyl ar y lloriau uchel, ynghyd â lleoedd cyhoeddus gwell gan gynnwys parc a maes chwarae. Bydd materion a gadwyd yn ôl yn cael eu cyflwyno yn ystod gwanwyn 2018, a disgwylir i'r cam hwn gael ei gwblhau erbyn 2021.  

Ar hyn o bryd mae datblygiad Cam 2 ar gam dichonoldeb a bydd yn dilyn Cam 1.

Mwy o wybodaeth: Gwefan prosiect canol AbertaweYn agor mewn ffenest newydd

Datblygu traeth y ddinas

Bydd Trebor Developments, sydd wedi cael ei benodi i arwain y gwaith adfywio ar safle'r Ganolfan Ddinesig, bellach yn gweithio gyda'r cyngor i ddatblygu prif gynllun y safle. Mae eu syniadau'n cynnwys:

  • Fflatiau 
  • Tai tref 
  • Caffis a bwytai 
  • Lle cyhoeddus newydd

Hefyd mae yna gynnig i'r cwmni weithio ochr yn ochr â Phrifysgol Abertawe i archwilio ymhellach y potensial i gael 'hwb hydro' ar y safle, a allai gynnwys:

  • Acwariwm cyhoeddus 
  • Canolfan ymchwil gwyddorau dŵr o'r radd flaenaf

Wedi'i bweru gan GOSS iCM