Chwilio'r wefan
English
Apple

Trinwyr bwyd: ffitrwydd i weithio

Mae staff sy'n trin bwyd yn gyfrifol am sicrhau eu bod yn paratoi, coginio a gweini bwyd mewn modd hylan.

Mae'n hawdd trosglwyddo germau wrth baratoi bwyd. I atal hynny, mae rhaid i drinwyr bwyd:

 • Olchi eu dwylo bob amser
 • Dweud wrth y rheolwr os ydyn nhw'n teimlo'n sâl

Golchwch eich dwylo'n drwyadl â dŵr cynnes a sebon a'u sychu:

 • Ar ôl defnyddio'r ty bach yn y cartref neu yn y gwaith
 • Cyn dechrau'r gwaith, ac ar ôl toriadau
 • Ar ôl trin bwyd crai
 • Ar ôl trin sbwriel

Dywedwch wrth y rheolwr os:

 • Ydych chi wedi bod yn sâl (chwydu)
 • Oes gennych ddolur rhydd
 • Oes gennych friwiau neu glwyfau sydd wedi'u heintio (coch, wedi'u chwyddo, yn cynnwys crawn)
 • Nad ydych yn teimlo'n iach
 • Oeddech yn sâl ar wyliau
 • Oes unrhywun yn eich cartref wedi bod yn chwydu/dioddef o ddolur rhydd

Mae'n rhaid i'r rhai sy'n trin bwyd fod yn ddi-symptom am 48 awr cyn dychwelyd i'r gwaith a dylent wirio gyda'u cyflogwr a'u Meddyg teulu cyn dychwelyd.

Y rhai sy'n trin bwyd: ffitrwydd i weithio - Asiantaeth Safonau BwydYn agor mewn ffenest newydd

Wedi'i bweru gan GOSS iCM