Toglo gwelededd dewislen symudol

Uswitch

Canllawiau sain uSwitch - sut mae cyflenwyr ynni, ffonau symudol a band eang yn helpu pobl sy'n agored i niwed yn ystod Covid-19.

Rydym wedi edrych ar wahanol ffyrdd y gallwn helpu ac rydym wedi penderfynu mynd a'r rhaglen allgymorth digwyddiadau cymunedol uSwitch o'r all-lein i'r ar-lein:

  • Creu fersiynau sain o'n canllawiau ar-lein i helpu i gyrraedd aelodau bregus ein cymunedau.
  • Rydym wedi nodi y gall fod gan rai aelodau heriau o ran defnyddio ein canllawiau oherwydd anawsterau llythrennedd neu nam ar y golwg er enghraifft.
  • Rydym wedi dechrau drwy ganolbwyntio ar dri chanllaw ymwneud â beth mae cwmnïau symudol, band eang ac ynni yn ei wneud yn ystod y pandemig.
  • Ein nod yw ehangu'r sain a'r addasiadau i'n canllawiau eraill ar ynni, band eang a symudol.

Dyma ddolenni i'r tri chanllaw:

https://www.uswitch.com/gas-electricity/guides/energy-suppliers-coronavirus-outbreak/

https://www.uswitch.com/broadband/guides/broadband-providers-help-during-COVID-19/

https://www.uswitch.com/mobiles/guides/how-are-mobile-phone-networks-supporting-people-through-coronavirus/

Mae'n bosibl lawrlwytho'r canllawiau sain o'r dolenni uchod ac wedyn eu hanfon yn atodaidau yn uniongyrchol trwy apiau megis WhatsApp a Messenger, gall hyn fod yn ddefnyddiol ar gyfer unigolion nad oes ganddynt fynediad i gyfrifiadur desg neu liniadur, ond efallai y bydd ganddynt fynediad i ffôn clyfar.